עזוב את הפגישה

לחץ עזוב את הפגישהעזוב את הפגישה .

אם אתה ומשתתפים אחרים מחוברים למערכת וידאו, לחץ השאירו פגישה במחשב בלבד . כך הפגישה ממשיכה במערכת הווידאו.

לחץ עזוב פגישה או סיום פגישה לכולםעזוב פגישה או סיום פגישה לכולם ולאחר מכן בחר אם ברצונך לסיים או לעזוב את הפגישה:

 • לחץ סיום פגישה לכולם כדי לסיים את הפגישה לכולם.
 • לחץ עזוב את הפגישה כדי להקצות את תפקיד המארח למשתתף אחר כדי שהפגישה תוכל להמשיך. לאחר מכן, בחר מארח חדש ולחץ עזוב את הפגישה .

  עבור אפליקציית Webex עבור Android ו-iOS, תפקיד המארח מוקצה אוטומטית כאשר אתה עוזב פגישה.

  אם אתה מחובר למערכת וידאו וברצונך לסגור את הפגישה גם במערכת הווידאו, סמן את פגישה סגורה ב-< שם מערכת הווידאו > תיבת סימון.


 

אם תעזוב את הפגישה לפני שאתה מקצה את תפקיד המארח למישהו אחר, Webex App מקצה מחדש את תפקיד המארח בסדר הבא:

 • מארח חלופי

  מארח חלופי חייב להיות בעל רישיון מארח אתר Webex שלך.

 • מגיש חתום

 • משתתף חתום

 • מציגים שלא נכנסו

 • משתתפים שלא נכנסו

 • משתמשים שחייגו ממכשיר