Leave meeting

Klikk på Forlat møtetLeave meeting.

Hvis du og andre deltakere er koblet til et videosystem, klikker du på Forlat møte bare på datamaskinen. På den måten fortsetter møtet på videosystemet.

Klikk på Forlat møte eller Avslutt møte for alleLeave meeting or End meeting for all og velg deretter om du vil avslutte eller forlate møtet:

 • Klikk på Avslutt møte for alle for å avslutte møtet for alle.
 • Klikk på Forlat møte for å tilordne vertsrollen til en annen deltaker, slik at møtet kan fortsette. Velg deretter en ny vert, og klikk på Forlat møte.

  For Webex-appen for Android og iOS tilordnes vertsrollen automatisk når du forlater et møte.

  Hvis du er koblet til et videosystem og vil lukke møtet på videosystemet, merker du av i avkrysningsboksen for Lukk møte på <videosystemnavn>.


 

Hvis du forlater møtet før du tilordner vertsrollen til noen andre, tilordner Webex-appen vertsrollen på nytt i følgende rekkefølge:

 • Alternativ vert

  En alternativ vert må ha en vertslisens på Webex-nettstedet.

 • Pålogget presentatør

 • Pålogget deltaker

 • Presentatører som ikke er logget på

 • Deltakere som ikke er logget på

 • Brukere som ringte inn fra en enhet