Leave meeting

Kliknite Napusti sastanakLeave meeting.

Ako ste vi i drugi sudionici povezani s videosustavom, kliknite Ostavite sastanak samo na računalu . Na taj način se sastanak nastavlja na videosustavu.

Kliknite Napusti sastanak ili Završi sastanak za sveLeave meeting or End meeting for all a zatim odaberite želite li završiti ili napustiti sastanak:

 • Kliknite Završi sastanak za sve da završi sastanak za sve.
 • Kliknite Napusti sastanak dodijeliti ulogu domaćina drugom sudioniku kako bi se sastanak mogao nastaviti. Zatim odaberite novi host i kliknite Napusti sastanak .

  Za aplikaciju Webex za Android i iOS, uloga domaćina se automatski dodjeljuje kada napustite sastanak.

  Ako ste povezani s videosustavom i želite zatvoriti sastanak i na videosustavu, provjerite Zatvori sastanak na < naziv video sustava > potvrdni okvir.


 

Ako napustite sastanak prije nego što nekom drugom dodijelite ulogu domaćina, Webex App ponovno dodjeljuje ulogu domaćina sljedećim redoslijedom:

 • Zamjenski organizator

  zamjenski organizator mora imati licencu za host na vašem Web-mjesto Webex.

 • Prijavljen voditelj

 • Prijavljen sudionik

 • Voditelji koji nisu prijavljeni

 • Polaznici koji nisu prijavljeni

 • Korisnici koji su se javljali s uređaja