Leave meeting

Klicka på Lämna möteLeave meeting.

Om du och andra deltagare är anslutna till ett videosystem klickar du på Lämna mötet endast på dator . På så sätt fortsätter mötet i videosystemet.

Klicka på Lämna möte eller Avsluta möte för allaLeave meeting or End meeting for all och välj sedan om du vill avsluta eller lämna mötet:

 • Klicka på Avsluta möte för alla för att avsluta mötet för alla.
 • Klicka på Lämna mötet för att tilldela värdrollen till en annan deltagare så att mötet kan fortsätta. Välj sedan en ny värd och klicka på Lämna mötet .

  För Webex-appen för Android och iOS tilldelas värdrollen automatiskt när du lämnar ett möte.

  Om du är ansluten till ett videosystem och även vill avsluta mötet i videosystemet markerar du Avsluta möte på < videosystemets namn > kryssrutan.


 

Om du lämnar mötet innan du tilldelar värdrollen till någon annan kommer Webex-appen att omtilldela värdrollen i följande ordning:

 • Alternativ värd

  En alternativ värd måste ha en värdlicens på din Webex-plats.

 • Inloggad presentatör

 • Inloggad deltagare

 • Presentatörer som inte är inloggade

 • Deltagare som inte är inloggade

 • Användare som ringt in från en enhet