Napusti sastanak

Kliknite na Napusti sastanak Napusti sastanak.

Ako ste vi i drugi učesnici povezani putem video sistema, kliknite na "Napusti sastanak" samo na računaru. Tako će se sastanak nastaviti na video sistemu.

Kliknite na " Napusti sastanak" ili "Završi sastanak" za sve Napusti sastanak ili završi sastanak za sve , a zatim izaberite da li želite da završite ili napustite sastanak:

 • Kliknite na Završi sastanak za sve da biste završili sastanak za sve.
 • Kliknite na "Napusti sastanak " da biste dodelili ulogu organizatora drugom učesniku kako bi sastanak mogli da se nastavi. Zatim odaberite novog organizatora i kliknite na "Napusti sastanak".

  Za aplikaciju Webex android i iOS, uloga organizatora se automatski dodeljuje kada napustite sastanak.

  Ako ste povezani sa video sistemom, a želite da zatvorite sastanak i u video sistemu, proverite opciju Zatvori sastanak na imenu video sistema> polje za potvrdu.


 

Ako napustite sastanak pre nego što nekome dodelite ulogu organizatora, aplikacija Webex dodeljuje ulogu organizatora sledećim redosledom:

 • Alternativni organizator

  Administrator alternativni organizator na svojoj lokaciji mora da ima licencu organizatora Webex sajt.

 • Prijavljeni ste izlagač

 • Prijavljeni učesnik

 • Izlagači koji nisu prijavljeni

 • Učesnici koji nisu prijavljeni

 • Korisnici koji su birali sa uređaja