Vergadering verlaten

Dit is van toepassing op deelnemers aan standaard- en vergaderingen in de persoonlijke ruimte van de Webex-app en op iedereen die vanuit een ruimte aan de vergadering heeft de vergadering deed.

Klik op Vergadering verlaten Vergadering verlaten.

Als u en andere deelnemers zijn verbonden met een videosysteem, klikt u op Vergadering verlaten alleen op computer. Op die manier gaat de vergadering op het videosysteem verder.

Dit is van toepassing op standaard- en vergaderingen in de Persoonlijke ruimte van de Webex-app.

Klik op Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor allen en kies of u de vergadering wilt beëindigen of Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor allen verlaten:

 • Klik op Vergadering beëindigen voor iedereen om de vergadering voor iedereen te beëindigen.
 • Klik op Vergadering verlaten om de hostrol aan een andere deelnemer toe te wijzen, zodat de vergadering verder kan gaan. Kies vervolgens een nieuwe host en klik op Vergadering verlaten.

  Voor de Webex-app voor Android en iOS wordt de hostrol automatisch toegewezen wanneer u een vergadering verlaat.

  Als u verbonden bent met een videosysteem en de vergadering ook op het videosysteem wilt sluiten, vink dan het selectievakje Vergadering sluiten op videosysteemnaam > aan.


 

Als u de vergadering verlaat voordat u de hostrol aan iemand anders toewijst, wijst Webex-app de hostrol opnieuw toe in de volgende volgorde:

 • Alternatieve host

  Een alternatieve host moet een hostlicentie hebben op uw Webex-site.

 • Aangemelde presentator

 • Aangemelde deelnemer

 • Presentatoren die zich niet hebben aangemeld

 • Deelnemers die zich niet hebben aangemeld

 • Gebruikers die inbellen vanaf een apparaat

Dit is van toepassing op standaard- en vergaderingen in de Persoonlijke ruimte van de Webex-app.

Klik op Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor allen en kies of u de vergadering wilt beëindigen of Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor allen verlaten:

 • Klik op Vergadering verlaten zodat de vergadering verder kan gaan.
 • Klik op Vergadering beëindigen voor iedereen om de vergadering voor iedereen te beëindigen. Bevestig dat u de vergadering wilt beëindigen door opnieuw op Vergadering beëindigen te klikken.