Leave meeting

Klik op Vergadering verlatenLeave meeting.

Als u en andere deelnemers zijn verbonden met een videosysteem, klikt u op Vergadering alleen verlaten op computer . Op die manier wordt de vergadering voortgezet op het videosysteem.

Klik op Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor iedereenLeave meeting or End meeting for all en kies vervolgens of u de vergadering wilt beëindigen of verlaten:

 • Klik op Vergadering voor iedereen beëindigen om de vergadering voor iedereen te beëindigen.
 • Klik op Vergadering verlaten om de hostrol toe te wijzen aan een andere deelnemer zodat de vergadering kan worden voortgezet. Kies vervolgens een nieuwe host en klik op Vergadering verlaten .

  Voor de Webex app voor Android en iOS wordt de hostrol automatisch toegewezen wanneer u een vergadering verlaat.

  Als u bent verbonden met een videosysteem en de vergadering ook op het videosysteem wilt sluiten, schakelt u de Vergadering sluiten op < naam videosysteem > selectievakje.


 

Als u de vergadering verlaat voordat u de hostrol aan iemand anders hebt toegewezen, wijst de Webex -app de hostrol opnieuw toe in de volgende volgorde:

 • Alternatieve host

  Een alternatieve host moet een hostlicentie hebben op uw Webex-site.

 • Aangemeld bij presentator

 • Aangemelde deelnemer

 • Presentatoren die niet zijn aangemeld

 • Deelnemers die niet zijn aangemeld

 • Gebruikers die inbelden vanaf een apparaat