1

Angiv personens navn i søgelinjen, hold markøren over dennes navn i søgeresultaterne, og klik på Tilføj.

2

Vælg en kontaktgruppe på rullelisten. Hvis du ikke har oprettet nogen grupper, skal du klikke på Ny gruppe, indtaste et gruppenavn og derefter klikke på Opret.

3

Klik på Tilføj.

1

Tryk på Kontakter på søgelinjen, og angiv navnet på den person, du vil tilføje.

2

Tryk på kontakten i søgeresultaterne, og tryk derefter på Føj til kontakter.

3

Tryk på Tildel til gruppe, og vælg en kontaktgruppe på listen. Hvis du ikke har oprettet nogen grupper, skal du trykke på plustegnet , angive et nyt gruppenavn og trykke på Opret.

4

Gå tilbage til skærmbilledet Tilføj kontakt, og tryk på Udført.