1

Ange personens namn i sökfältet, placera muspekaren på namnet i sökresultatet och klicka på Lägg till.

2

Välj kontaktgrupp i listrutan. Om du inte har skapat några grupper klickar du på Ny grupp, anger ett gruppnamn och klickar på Skapa.

3

Klicka på Lägg till.

1

Från Kontakter trycker du på sökfältet och anger namnet på personen som du vill lägga till.

2

Tryck på kontakten i sökresultatet och tryck sedan på Lägg till i kontakter.

3

Tryck på Tilldela grupp och välj en kontaktgrupp i listan. Om du inte har skapat några grupper trycker du på plustecknet . Ange ett nytt gruppnamn och tryck sedan på Skapa.

4

Gå tillbaka till skärmen Lägg till kontakt och tryck på Klar.