1

Unesite ime osobe na traku za pretragu, zadržite pokazivač iznad njenog imena u rezultatima pretrage i kliknite na dugme Dodaj .

2

Odaberite grupu kontakata sa padajuće liste. Ako niste kreirali nijednu grupu, kliknite na dugme Nova grupa , unesite ime grupe i kliknite na dugme Kreiraj .

3

Kliknite na dugme Dodaj .

1

Iz fascikle "Kontakti" tapnite na traku za pretragu i unesite ime osobe koju želite da dodate.

2

Dodirnite kontakt u rezultatima pretrage, a zatim dodirnite Dodaj u kontakte .

3

Dodirnite Dodeli grupi i odaberite grupu kontakata sa liste. Ako niste kreirali nijednu grupu ili dodirnite znak plus, unesite novo ime grupe i dodirnite Kreiraj .

4

Vratite se na ekran "Dodaj kontakt" i dodirnite Završeno .