1

Upišite ime osobe na traku pretraživanja, pritisnite njihovo ime u rezultatima pretraživanja i pritisnite Dodaj .

2

Odaberite grupu kontakata s padajućeg popisa. Ako niste stvorili nijednu skupinu, kliknite Nova grupa , unesite naziv grupe i kliknite Stvori .

3

Kliknite Dodaj .

1

Iz kontakata dodirnite traku pretraživanja i upišite ime osobe koju želite dodati.

2

Dodirnite kontakt u rezultatima pretraživanja, a zatim dodirnite Dodaj u kontakte .

3

Dodirnite Dodijeli grupi i odaberite grupu kontakata s popisa. Ako niste stvorili nijednu skupinu ili, dodirnite znak plus , unesite novi naziv grupe i dodirnite Stvori .

4

Vratite se na zaslon "Dodaj kontakt" i dotaknite gotovo .