1

Wpisz imię i nazwisko osoby w pasku wyszukiwania, najedź kursorem na jej nazwisko w wynikach wyszukiwania i kliknij Dodaj.

2

Wybierz grupę kontaktów z listy rozwijanej. Jeśli nie utworzono żadnych grup, kliknij Nowa grupa, wprowadź nazwę grupy i kliknij Utwórz.

3

Kliknij przycisk Dodaj.

1

W Kontaktach dotknij pasek wyszukiwania i wpisz imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać.

2

Stuknij kontakt w wynikach wyszukiwania, a następnie stuknij Dodaj do Kontaktów.

3

Stuknij Przypisz do grupy i wybierz grupę kontaktów z listy. Jeśli nie utworzyłeś żadnych grup lub dotknij znaku plus , wprowadź nową nazwę grupy i dotknij Utwórz.

4

Wróć do ekranu Dodaj kontakt i dotknij opcji Gotowe .