1

Introduceți numele persoanei în bara de căutare, aduceți cursorul peste numele acesteia în rezultatele căutării și faceți clic pe Add (Adăugare).

2

Alegeţi un grup de contacte din lista derulantă. Dacă nu ați creat grupuri, faceți clic pe New group (Grup nou), introduceți un nume de grup și faceți clic pe Create (Creare).

3

Faceţi clic pe Add (Adăugare).

1

Din Contacts (Contacte), atingeți bara de căutare și introduceți numele persoanei pe care doriți să o adăugați.

2

Atingeți contactul din rezultatele căutării, apoi atingeți Add to Contacts (Adăugare la contacte).

3

Atingeți Assign to Group (Alocare în grup) și selectați un grup de contacte din listă. Dacă nu ați creat niciun grup, atingeți semnul plus , introduceți un nou nume de grup și atingeți Create (Creare).

4

Reveniți la ecranul Add Contact (Adăugare contact)și atingeți Done (Finalizat).