Før du begynder


Hvis du har både Meetings- og Webex-appen , og du bruger den samme e-mailadresse til at logge ind på begge konti, ændres din e-mailadressefor begge.


Hvis din organisation administrerer din konto, kan denne anvende flere sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. en synkroniseret brugermappe eller single sign-on. Hvis du ændrer din e-mailadresse, kan din adgang til Webex-appen blive påvirket, medmindre din enkelt login-adresse også opdateres, så den passer til adresseændringen. Kontakt din Webex-webstedsadministrator, før du ændrer din e-mailadresse.

1

Gå til siden Kontoindstillinger, og indtast din e-mailadresse og adgangskode for at logge ind.

2

Vælg feltet E-mail.


 

Din browser kan bede dig om at gemme ændringer, inden du forlader det. Klik Forlad for at foretage ændringer.

3

Indtast og bekræft den nye e-mailadresse, og klik derefter på Indsend.


Har du problemer?

Hvis din konto administreres af din organisation, skal du kontakte din Webex-webstedsadministrator.

Hvis du bruger Webex Starter, Plus eller Business-planen, skal du kontakte support.

Åbn en sag, hvis du er på Webex Free-planen.