Przed rozpoczęciem


Jeśli masz zarówno aplikację Spotkania, jak i aplikację Webexi używasz tego samego adresu e-mail do logowania się na oba konta, Twój adres e-mail zostanie zmieniony dla obu.


Jeśli Twoja organizacja zarządza Twoim kontem, może zastosować więcej środków bezpieczeństwa, takich jak zsynchronizowany katalog użytkowników lub logowanie jednokrotne. Zmiana adresu e-mail może mieć wpływ na dostęp do aplikacji Webex, chyba że adres logowania jednokrotnego zostanie również zaktualizowany w celu dopasowania do zmiany adresu. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex przed zmianą adresu e-mail.

1

Przejdź do strony Ustawienia konta , a następnie wprowadźswój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.

2

Wybierz pole E-mail.


 

Przeglądarka może monitować o zapisanie zmian przed wyjazdem. Kliknij przycisk Opuść, aby wprowadzić zmiany.

3

Wprowadź i potwierdź nowy adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Prześlij.


Masz problemy?

Jeśli Twoje konto jest zarządzane przez Twoją organizację, skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

Jeśli korzystasz z planu Webex Starter, Plus lub Business, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jeśli korzystasz z planu Webex Free, otwórz sprawę.