Innan du börjar


Om du har både Meetings ochWebex-appen och du använder samma e-postadress för att logga in på båda kontona ändras din e-postadressför båda.


Om din organisation hanterar ditt konto kan de använda fler säkerhetsåtgärder, till exempel en synkroniserad användarkatalog eller en enkel inloggning (SSO). Om du ändrar din e-postadress kan din åtkomst till Webex-appen påverkas, såvida inte din adress för enkel inloggning även uppdateras så att den matchar adressändringen. Kontakta din Webex-webbplatsadministratör innan du ändrar din e-postadress.

1

Gå till sidan Kontoinställningar ochange sedan din e-postadress och ditt lösenord för att logga in.

2

Välj fältet E-post.


 

Din webbläsare kan uppmana dig att spara ändringarna innan du lämnar den. Klicka på Lämna för att göraändringar.

3

Ange och bekräfta den nya e-postadressen och klicka sedan på Skicka.


Har du stött på problem?

Om ditt konto hanteras av din organisation kontaktar du Webex-webbplatsadministratören.

Om du använder Webex Start-, Plus- eller Business-abonnemang kontaktar du supporten.

Om du använder Webex kostnadsfria abonnemang öppnar du ettärende.