Foretag og besvar opkald

Tryk på opkalds tastenopkald på dine hovedtelefoner.

Juster lydstyrken

Brug lydstyrke lydstyrkeindstillingernepå dine hovedtelefoner.

Slå din egen lyd fra i et opkald

Udfør én af følgende handlinger:

  • Tryk på knappenSlå lyd fra på dine hovedtelefoner.
  • Du kan også slå lyden fra ved at slå lydenfra på flere basis.

Sæt et opkald i venteposition

Tryk på opkalds tastenpå dine hovedtelefoner, mens du er i et opkald.

  • Hvis du har et indgående opkald, svarer hovedtelefonen automatisk.

Afslut et opkald

Udfør én af følgende handlinger:

  • Hold Opkalds tastenpå dine hovedtelefoner, indtil du hører en tone.
  • Anbring hovedtelefonen på dens base.

Afvis et opkald

Tryk på opkalds tastenpå hovedtelefonerne to gange.

Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald

1

Tryk på opkalds tastenopkald på dine hovedtelefoner.

2

Vælg det opkald, du vil genoptage.

3

Tryk på Ring op.

Afslut et opkald, og fortsæt et opkald i venteposition

1

Hold Opkalds tastenpå dine hovedtelefoner, indtil du hører en tone.

2

Vælg det opkald, du vil genoptage.

3

Tryk på Ring op.

Afslut et aktivt opkald, og besvar et indgående opkald.

1

Hold opkalds knappen nede, indtil du hører en tone.

2

Tryk på opkald knappenopkald én gang.

Besvar et opkald fra en anden kilde

Sørg for, at du sætte aktive opkald i venteposition eller afslutter dem, før du skifter kilder. Aktive opkald sættes ikke automatisk i venteposition, når du ændrer kilder på multibasen.

Udfør en af disse handlinger:

  • Tryk på opkalds tastenopkald på dine hovedtelefoner.
  • Tryk på kildeknappen for indgående opkald på multibasen.

 
Aktive opkald sættes ikke automatisk i venteposition, når du ændrer kilder på multibasen. Sørg for, at du sætter aktive opkald i venteposition eller afslutter dem, før du skifter kilder. Aktive opkald sættes automatisk på hold, når du trykker på Opkalds tastenpå hovedtelefonerne.