Oproepen starten en beantwoorden

Druk op de gespreks knopop de headset.

Uw volume aanpassen

Gebruik volume de volume regelingvan de headset.

Uzelf dempen tijdens een oproep

Voer een van de volgende acties uit.

  • Druk op dempen om de knop Dempen op de headset te dempen .
  • U kunt ook uzelf dempen met de knopDempen op de multibasis.

Een gesprek in de wacht zetten

Druk tijdens een gesprek op de knopgesprek op de headset.

  • Als u een inkomend gesprek hebt, zal de hoofdtelefoon dit automatisch beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

Voer een van de volgende acties uit.

  • Wacht met de gespreks knopop de headset totdat u een Toon hoort.
  • Plaats uw hoofdtelefoon op de basis.

Een gesprek weigeren

Druk twee maal op de gespreks knopvan de headset.

Een oproep in de wacht zetten en hervatten

1

Druk op de gespreks knopop de headset.

2

Selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk op Bellen.

Een oproep beëindigen en een oproep in de wacht hervatten

1

Wacht met de gespreks knopop de headset totdat u een Toon hoort.

2

Selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk op Bellen.

Een actieve oproep beëindigen en een inkomende oproep beantwoorden.

1

Wacht met de gespreks knoptotdat u een Toon hoort.

2

Druk eenmaal op de knop gesprek.

Een oproep beantwoorden vanaf een andere bron

Zorg ervoor dat u actieve gesprekken in wacht zet of beëindigt alvorens u van bron verandert. Actieve gesprekken worden niet automatisch in wacht gezet wanneer u op de multibasis van bron verandert.

Voer een van de volgende acties uit:

  • Druk op de gespreks knopop de headset.
  • Druk op de multibasis op de betreffende bronknop van het inkomende gesprek.

 
Actieve gesprekken worden niet automatisch in de wacht gezet wanneer u op de multibasis van bron verandert. Zorg ervoor dat u actieve gesprekken in wacht zet of beëindigt alvorens u van bron verandert. Actieve gesp rekken worden automatisch in de wacht gezet wanneer u op de knop gesprek op de headset drukt .