Ringa och besvara samtal

Tryck på Ring knappensamtal på ditt headset.

Justera volymen

Använd volym volym kontrollernapå ditt headset.

Stänga av din mikrofon i ett samtal

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Tryck på tyst av ljud av-knappenpå ditt headset.
  • Du kan också stänga av dig själv med ljud av-knappeni multibasen.

Sätta ett samtal i vänte läge

Under ett samtal trycker du på Ring knappensamtal på ditt headset.

  • Om du har ett inkommande samtal tas det emot automatiskt på headsetet.

avsluta ett samtal

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Parkera samtals knappenpå ditt headset tills du hör en ton.
  • Placera ditt headset i basen.

Avvisa ett samtal

Tryck på Ring knappensamtal på ditt headset två gånger.

Sätta ett samtal i vänteläge och återuppta ett samtal

1

Tryck på Ring knappensamtal på ditt headset.

2

Välj samtalet som du vill återuppta.

3

Tryck på Ring.

Avsluta ett samtal och återuppta ett parkerat samtal

1

Parkera samtals knappenpå ditt headset tills du hör en ton.

2

Välj samtalet som du vill återuppta.

3

Tryck på Ring.

Avsluta aktivt samtal och besvara ett inkommande samtal

1

Parkera samtals knappentills du hör en ton.

2

Tryck på Ring samtals knappenen gång.

Besvara ett samtal från en annan källa

Se till att väntkoppla eller avsluta alla aktiva samtal innan du byter källa. Aktiva samtal väntkopplas inte automatiskt när du ändrar källa på multibasen.

Gör något av detta:

  • Tryck på Ring knappensamtal på ditt headset.
  • Tryck på knappen för källa för inkommande samtal på multibasen.

 
Aktiva samtal parkeras inte automatiskt när du ändrar källa på multibasen. Se till att väntkoppla eller avsluta alla aktiva samtal innan du byter källa. Aktiva samtal försätts automatiskt i vänte läge när du trycker på Ring knappenpå ditt headset.