Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Naciśnij przycisk nawiązać połączenia przy użyciu zestawu nagłownego

Regulacja głośności

Użyj elementów sterującychgłośności w zestawie nagłownym

Wyciszanie siebie w trakcie połączenia

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Naciśnij przycisk Wycisz na wyciszeniu zestawu nagłownego
  • Można też wyciszyć dźwięk za pomocą przyciskuWycisz na telefonie wielobazowym.

Zawieszanie połączenia

W trakcie połączenia naciśnij przyciskpołączenie na telefonie zestawu nagłownego.

  • Połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie przez zestaw słuchawkowy.

Kończenie połączenia

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Zawieszanie połączenia przy użyciu zestawu nagłownego, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
  • Umieść zestaw słuchawkowy na swojej bazie.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij dwukrotnie przycisknawiązać połączenia na zestawie słuchawkowym

Zawieszanie i wznawianie połączenia

1

Naciśnij przycisk nawiązać połączenia przy użyciu zestawu nagłownego

2

Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij przycisk Połącz.

Kończenie i wznawianie zawieszonego połączenia

1

Zawieszanie połączenia przy użyciu zestawu nagłownego, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2

Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij przycisk Połącz.

Kończenie aktywnego połączenia i odbieranie połączenia przychodzącego

1

Zaczekaj,aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2

Naciśnij raz przycisknawiązać połączenia.

Odbieranie połączenia z innego źródła

Przed zmianą źródła należy upewnić się, że wszystkie aktywne połączenia zostały wstrzymane lub zakończone. Aktywne połączenia nie są automatycznie wstrzymywane w przypadku zmiany źródła na stacji bazowej typu Multibase.

Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Naciśnij przycisk nawiązać połączenia przy użyciu zestawu nagłownego
  • Na stacji bazowej typu Multibase naciśnij przycisk źródła, z którego pochodzi połączenia przychodzące.

 
Aktywne połączenia nie są automatycznie wstrzymywane w przypadku zmiany źródła na stacji bazowej typu Multibase. Przed zmianą źródła należy się upewnić, że wszystkie aktywne połączenia zostały wstrzymane lub zakończone. Połączenia aktywne są automatycznie zawieszane po naciśnięciu klawisza call (Połącz) na zestawie słuchawkowym.