Pozovite i odgovorite na pozive

Pritisnite Nazovi gumbpoziva na slušalici.

Prilagodite svoju glasnoću

Koristite glasnoću za upravljanjeglasnoćom na slušalici.

Stišajte sami sebe na pozivu

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • Pritisnite Isključi gumbza isključivanje zvuka na slušalici.
  • Možete se i utišati s gumbomza isključivanje zvuka na multibazi.

Stavljanje poziva na čekanje

Dok ste na pozivu, pritisnite Nazovi gumbpoziva na slušalici.

  • Ako imate dolazni poziv, naglavne će slušalice automatski odgovoriti.

završavanje poziva

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • Držite poziv gumbza poziv na slušalici dok ne čujete ton.
  • Stavite slušalice na bazu.

Odbijanje poziva

Pritisnite poziv poziv gumbna slušalici dva puta.

Stavite poziv na čekanje i nastavite poziv

1

Pritisnite Nazovi gumbpoziva na slušalici.

2

Odaberite poziv koji želite nastaviti.

3

Pritisnite Poziv.

Završite poziv i nastavite poziv na čekanju

1

Držite poziv gumbza poziv na slušalici dok ne čujete ton.

2

Odaberite poziv koji želite nastaviti.

3

Pritisnite Poziv.

Prekidanje aktivnog poziva i odgovaranje na dolazni poziv

1

Držite poziv gumbza poziv dok ne čujete ton.

2

Pritisnite poziv gumbpoziv jednom.

Odgovaranje na poziv iz različitog izvora

Pobrinite se da prije mijenjanja izvora aktivne pozive stavite na čekanje ili ih završite. Aktivni pozivi nisu automatski stavljeni na čekanje kada promijenite izvore na višestrukoj osnovi.

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • Pritisnite Nazovi gumbpoziva na slušalici.
  • Na osnovi naglavne slušalice, pritisnite gumb izvora za dolazni poziv.

 
Aktivni se pozivi ne stavljaju automatski na čekanje kada promijenite izvore na višestrukoj osnovi. Pobrinite se da prije mijenjanja izvora aktivne pozive stavite na čekanje ili ih završite. Aktivni pozivi automatski se zadrže kada pritisnete poziv na gumbpoziva na slušalici.