Foreta og svare på anrop

Trykk på Ring-knappenpå hode telefonene.

Justere volumet

Bruk volum kontrollenepå hode telefonene.

Dempe deg selv i en samtale

Utfør en av disse handlingene:

  • Trykk på Demp-knappenpå hode telefonene.
  • Du kan også dempe deg ved hjelp av Demp-knappenpå basisen.

Sette en samtale på vent

Trykk på ring samtale-knappenpå hode telefonene når du er i en samtale.

  • Hvis du har et innkommende anrop, svarer headsettene automatisk.

Avslutte en samtale

Utfør en av disse handlingene:

  • Hold samtalen Ring-knappenpå hode telefonene til du hører en lyd.
  • Plasser headsettene i basen sin.

Avvise et anrop

Trykk på Ring-knappenpå hode telefonene to ganger.

Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1

Trykk på Ring-knappenpå hode telefonene.

2

Velg samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale.

Avslutte en samtale og gjenoppta en samtale på vent

1

Hold samtalen Ring-knappenpå hode telefonene til du hører en lyd.

2

Velg samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale.

Avslutte en aktiv samtale og svare på innkommende anrop

1

Vent Ring på anrop-knappentil du hører en lyd.

2

Trykk på Ring-knappenén gang.

Svare på anrop fra en annen kilde

Sørg for å sette på vent eller avslutte alle aktive samtaler før du veksler mellom kilder. Aktive samtaler settes ikke automatisk på vent når du endrer kilder på flerbaser.

Gjør ett av følgende:

  • Trykk på Ring-knappenpå hode telefonene.
  • På flerbasen trykker du på kildeknappen for det innkommende anropet.

 
Aktive samtaler settes ikke automatisk på vent når du endrer kilder på flerbasen. Påse at du setter på vent eller avslutter alle aktive samtaler før du veksler mellom kilder. Aktive samtaler vil automatisk vente når du trykker på Ring-knappenpå hode telefonene.