Introduktion

Som tjenesteudbyderpartner med Webex Cloud-forbundet lyd (Webex CCA) kan du bruge Webex CCA-portalen til at administrere, redigere og anmode om yderligere Telefonidomæner.

Følgende er en beskrivelse af de relevante udtryk:

 • Telefonidomæne (TD): Telefonidomæner definerer specifikke oplysninger om en unik partner- eller kundekonfiguration og kan deles mellem websteder i den samme Webex-klynge. Inden for telefonidomænet tildeles der et gruppetelefonnummersæt, en Webex-klynge og en lydbro. En kunde eller partner kan have flere telefonidomæner, hvis de har unikke Webex-websteder på forskellige broer.

 • Webex-websted: Et Webex-websted har et unikt navn, en unik URL-adresse og sit eget databaseindeks. Et Webex-websted er normalt opkaldt efter virksomheden, og det er det websted, som er vært for virksomhedens Webex-møder. Hvert websted kan have unikke konfigurationer, der fastlægger specifikke tilladelser, værtsliste, sidebranding og telefonikonfiguration.

 • Webex-klynge: Alle Webex-websteders URL-adresser er knyttet til en bestemt klynge. En klynge er en gruppe af servere i en pulje, der deler en primær og en sekundær tjenesteplacering på tværs af forskellige datacentre.

 • Webex-lydbro: På Webex CCA-portalen er en primær bro og en backupbro knyttet til hinanden som et sæt. En Webex-lydbro kan være vært for et bestemt antal opkald på én gang og er tildelt et specifikt telefonidomæne. Det specifikke telefonidomæne er tildelt et Webex-websted. Broer kan have unikke konfigurationer, herunder flere lejere og indgående opkalds- og tilbagekaldsparametre.

 • Tilbagekaldsgruppe: En tilbagekaldsgruppe definerer hvilke lande eller regioner, der kan modtage et tilbagekald fra systemet under et møde.

Vis detaljer om Telefonidomæne

1

Log ind på Webex CCA-portalen, og gå til Konfiguration.

2

Vælg din organisation, og vælg derefter Telefonidomæne.

3

På siden Telefonidomæner skal du vælge et domæne for at se en liste over tilknyttede websteder.

Anmod om nyt telefonidomæne

1

Log ind på Webex CCA-portalen, og gå til Konfiguration.

2

Vælg din organisation, og vælg derefter Telefonidomæne.

3

Vælg Anmod om telefonidomæne.


 

Hvis du ikke er CME-certificeret for den region, du valgte, skal du angive et bronavn. Hvis du er CME-certificeret i den region, du valgte, behøver du ikke at angive et bronavn.

4

Vælg derefter en af følgende måder at tilføje telefoninumre på:

 • For at indtaste hvert nummer manuelt skal du vælge Tilføj telefon og indtaste de nødvendige oplysninger.


   

  • Telefonetiket er en beskrivelse af dette telefonnummer, som alle brugerne ser i Cisco Webex.

  • Et telefonidomæne må kun have ét betalingsnummer som standard. Det kan eventuelt have ét gratis standardnummer. Disse to numre vises som standardnumre i mødeklientens panel over indgående opkald.

  • For at få Global visning skal du vælge Vis, så brugere, der ringer op til Webex-møder fra et andet land, ved, hvilket nummer de skal ringe til. Denne valgmulighed er kun tilgængelig for standardbetalingsnumrene og de gratis standardnumre. Hvis du vælger NO, kan disse to numre ikke vælges fra Alle globale opkaldsnumre liste, når du opretter forbindelse til lyd i et møde. Vi anbefaler, at du vælger Vis ved denne valgmulighed.

  • Hvis du vælger Hidden fra Skjult på klient rullemenuen er dette telefonnummer usynligt for alle brugere i Cisco Webex.

   Denne valgmulighed bør kun vælges, når et telefonnummer er knyttet til mere end én DNIS, så nummeret kun bliver vist én gang på listen Alle globale opkaldsnumre. Hvis et telefonnummer kun er knyttet til én DNIS og er sat til Skjult, kan telefonnummeret ikke modtage opkald.

 • For at importere indgående opkaldsnumre fra et andet telefonidomæne skal du vælge Importer fra andet TD. Vælg fra en liste over eksisterende telefonidomæner, og kopiér alle eller nogle af de indgående opkaldsnumre.

   

  Du kan kun importere numre fra et andet telefonidomæne i samme område.

 • For at importere nye indgående opkaldsnumre skal du vælge Importer fra CSV.

   

  Som hjælp at generere CSV-filen kan du downloade skabelonen ved at vælge Download telefonnummerskabelonen. Du skal gemme den som en .CSV-fil for at kunne importere den til Webex CCA-portalen.


 

Nye anmodninger vedrørende telefonidomæner afvises, hvis:

 • Den samme DNIS er tildelt til to forskellige visningsnumre.

 • Det samme visningsnummer oprettes i to forskellige lande.

 • Telefonidomænet indeholder et nummer, der allerede er i brug på en anden bro.

 • Telefonidomænet indeholder mere end 300 visningsnumre.

 • Telefonidomænet indeholder en DNIS med færre end 7 tegn eller mere end 15 tegn

 • Indeholder mindst ét af disse tegn, som ikke understøttes: !, @, #, $, %, ^, &, * eller ~.

5

Vælg Indsend anmodning for at indsende den nye anmodning vedrørende telefonidomæne. Der går fem hverdage, før nye telefonidomæner er godkendt og bliver vist på Webex CCA-portalen.

Annuller eller rediger en indsendt anmodning vedrørende telefonidomæne

Når du har indsendt en anmodning til Cisco AVOPS-teamet, kan du annullere eller redigere den indsendte anmodning. Når du sender den ind igen, starter den fem dage lange godkendelsesproces forfra.


 

Når du annullerer en indsendt anmodning vedrørende telefoni, er det kun indsendelsen til Cisco, der bliver annulleret. Det sletter ikke anmodningen vedrørende telefoni fra Webex CCA-portalen.

1

Log ind på Webex CCA-portalen, og gå til Konfiguration.

2

Vælg din organisation, og vælg derefter Telefonidomæne.

3

Vælg Rediger ved siden af den indsendte anmodning vedrørende telefonidomæne, som du vil redigere.

4

Vælg Annuller indsendelse ved siden af anmodningen vedrørende telefonidomæne.

Du kan redigere og genindsende anmodninger vedrørende telefonidomæne efter at have annulleret dem. Du kan ikke annullere anmodninger, der allerede er godkendt.

Vælg et eksisterende telefonidomæne

1

Log ind på Webex CCA-portalen, og gå til Konfiguration.

2

Vælg din organisation, og vælg Telefonidomæner .

3

Vælg redigere ud for det telefonidomæne, du vil redigere.

4

Foretag de nødvendige redigeringer, vælg Indsend anmodning , og vælg derefter Indsend .

5

Vælg Automatisk synkronisering , og vælg derefter Fuldend .

Flyt et websted til et andet telefonidomæne

1

Log ind på Webex CCA-portalen, og gå til Konfiguration.

2

Vælg din organisation, og vælg derefter Telefonidomæne.

3

Vælg det telefonidomæne, der har webstedet, som du vil flytte.

4

Klik på rullegardinmenuen Flyt websted, og vælg derefter det telefonidomæne, du ønsker at flytte webstedet til. Websteder kan kun flyttes til telefonidomæner i den samme klynge. Websteder kan ikke flyttes til andre regioner.

5

Vælg Ja. Flytningen sker øjeblikkeligt efter bekræftelse.


 

Hvis du ønsker at flytte webstedet til et telefonidomæne inden for en anden telefonibro, skal du kontakte Cisco-support eller din kontorepræsentant.