Spor deltageropmærksomhed

Under din undervisningssession kan du nemt se, om mødedeltagere ikke længere er fokuseret på din præsentation. Opmærksomhedsindikatoren viser, om en mødedeltager har:

  • Minimeret undervisningssessionsvinduet

  • Bragt et andet vindue, såsom et chat-vindue (IM), i fokus øverst på undervisningssessionsvinduet

Du kan kontrollere følgende:

Samlet opmærksomhed

Den venstre side af søjlediagrammet angiver procentdelen af mødedeltagere, der er opmærksomme, den højre side angiver procentdelen af mødedeltagere, der ikke er opmærksomme.

Individuel opmærksomhed

Hvis en mødedeltager ikke er opmærksom, vises et udråbstegn ud for mødedeltagerens navn.

Når en undervisningssession slutter, skal du gå til mit Webex > Mine rapporter > Webex-undervisning > LIVE Training-brugs rapport for at få data om individuelle opmærksomhed. En rapport indeholder disse oplysninger for hver mødedeltager:

  • Opmærksomhed på deltagelsesforhold: Opmærksomhed baseret på, hvor længe mødedeltageren deltog i undervisningssessionen.

  • Opmærksomhed på varighedsforhold: Opmærksomhed baseret på undervisningssessionens samlede varighed.

Kontrol af deltagerens opmærksomhed under en undervisningssession

Under en undervisningssession kan du let kontrollere, hvilke deltagere der ikke er opmærksomme.

Se efter ikonet !, der vises ved siden af navnet på den mødedeltager, som ikke er opmærksom.

Du kan kontrollere den samlede opmærksomhed ved at vælge ikonet ! på værktøjsbjælken i dit panel Deltagere.

Aktiver eller deaktiver opmærksomhedssporing i undervisningssession

Det er kun værten, der aktivere eller deaktivere opmærksomhedssporing i en session.

Hvis valgmuligheden Sporing af deltagelse ikke er tilgængelig, så kontakt din webstedsadministrator.

1

Vælg session > Valgmuligheder.

2

På fanebladet Kommunikationer skal du vælge Sporing af opmærksomhed.

Mac-brugere skal vælge Webex Training > Præferencer > Værktøjer > Opmærksomhedssporing.