עקוב אחר תשומת הלב של המשתתפים ב-Cisco Webex Training

באפשרותך לגלות מי שם לב במפגשי ההדרכה שלך. אם תגלה שרוב המשתתפים אינם שמים לב, תוכל לשנות את מבנה המפגש כדי להפוך אותו למעניין יותר.

מעקב אחר תשומת הלב של המשתתפים

במהלך מפגש ההדרכה באפשרותך לדעת בקלות אם המשתתפים אינם מתמקדים עוד במצגת שלך. מחוון תשומת הלב מראה אם המשתתף:

 • מזער את חלון מפגש ההדרכה

 • העלה חלון אחר, כגון חלון כלשהו של העברת הודעות מיידיות (IM), ומיקם אותו מעל חלון מפגש ההדרכה

באפשרותך לבדוק את הדברים הבאים:

הקשבה כללית

הצד השמאלי של גרף העמודות מציין את אחוז המשתתפים ששמים לב; הצד הימני מציין את אחוז המשתתפים שאינם שמים לב.

הקשבה של משתתף בודד

אם משתתף אינו שם לב, סימן קריאה יופיע לצד שם המשתתף.

לאחר סיום מפגש הדרכה, עבור אל Webex שלי > הדוחות שלי > Webex Training > דוח שימוש בהדרכה בזמן אמת כדי לקבל נתונים על הקשבה של משתתף בודד. הדוח מכיל מידע זה עבור כל משתתף:

 • יחס תשומת לב לנוכחות: הקשבה על סמך משך הזמן שבו המשתתף היה נוכח במפגש ההדרכה.

 • יחס תשומת לב למשך הזמן: הקשבה על סמך משך הזמן הכולל של מפגש ההדרכה.

בדיקת תשומת הלב של המשתתפים במפגש הדרכה

במהלך מפגש הדרכה, אתה יכול בקלות לבדוק אילו משתתפים אינם שמים לב.

חפש את הסמל ! המופיע לצד שם המשתתף שאינו שם לב.

כדי לבדוק את ההקשבה הכללית, בחר בסמל ! בסרגל הכלים של הלוח 'משתתפים'.

הפעל או השבת את המעקב אחר תשומת לב במפגש הדרכה

רק המארח יכול להפעיל או להשבית את המעקב אחר תשומת לב במפגש.

אם אפשרות המעקב אחר תשומת הלב אינה זמינה, פנה אל מנהל האתר.

  1 בחר מפגש > אפשרויות.
  2 בלשונית תקשורת בחרמעקב אחר תשומת לב.

  עבור משתמשי Mac, בחר הדרכה ב-Webex > העדפות > כלים > מעקב אחר תשומת לב.

  האם המאמר הועיל לך?