De aandacht van deelnemers bijhouden

Tijdens uw trainingssessie kunt u eenvoudig zien of deelnemers niet meer opletten bij uw presentatie. De aandachtsindicator geeft aan of een deelnemer:

  • Het trainingssessievenster heeft geminimaliseerd

  • De focus heeft geplaatst op een ander venster, zoals een chatvenster, in plaats van het venster van de trainingssessie

U kunt een van de volgende opties inschakelen:

Algehele aandacht

Links in het staafdiagram wordt het percentage aangegeven van deelnemers die opletten. Rechts wordt het percentage aangegeven van deelnemers die niet opletten.

Afzonderlijke aandacht

Als een deelnemer niet oplet, wordt een uitroepteken weergegeven naast de naam van de deelnemer.

Nadat een trainingssessie is beëindigd, gaat u naar mijn Webex > Mijn rapporten > Webex-training > Gebruiks rapport van live training om gegevens te verkrijgen over afzonderlijke aandacht. Een rapport bevat de volgende informatie voor elke deelnemer:

  • Verhouding tussen aandacht en aanwezigheid: Aandacht op basis van hoe lang de deelnemer aanwezig was in de trainingssessie.

  • Verhouding tussen aandacht en duur: De aandacht op basis van de duur van de trainingssessie.

De aandacht van deelnemers in een trainingssessie controleren

Tijdens een trainingssessie kunt u eenvoudig controleren welke deelnemers niet opletten.

Zoek naar het pictogram ! dat naast de naam van de deelnemer wordt weergegeven die niet oplet.

Klik op het pictogram ! op de werkbalk van het deelvenster Deelnemers om de algehele oplettendheid te controleren.

Aandachtstracering tijdens een trainingssessie in- of uitschakelen

U kunt aandachtstracering tijdens een sessie in- of uitschakelen.

Neem contact op met de sitebeheerder als de optie voor het bijhouden van de aandacht niet beschikbaar is.

1

Sessie selecteren > Opties.

2

Klik op Aandacht bijhouden op het tabblad Communicatie.

Voor Mac-gebruikers: selecteer Webex Training > Voorkeuren > Tools > Aandachtstracering.