Spore deltakernes oppmerksomhet i Cisco Webex Training

Du kan finne ut hvem som følger med i opplæringsøktene dine. Hvis du finner ut at de fleste deltakerne ikke følger med, kan du endre øktstrukturen for å gjøre den mer engasjerende.

Spore deltakernes oppmerksomhet

I løpet av opplæringsøkten kan du enkelt se om deltakerne ikke lenger fokuserer på presentasjonen. Oppmerksomhetsindikatoren viser om en deltaker har:

 • minimerte vinduet for opplæringsøkten

 • hentet et annet vindu, for eksempel et hvilket som helst hurtigmeldingsvindu, i fokus over vinduet for opplæringsøkten

Du kan gjøre følgende:

Generell oppmerksomhet

Venstre side av stolpediagrammet angir prosentandelen av deltakere som følger med. Høyre side angir prosentandelen av deltakere som ikke følger med.

Individuell oppmerksomhet

Hvis en deltaker ikke følger med, vises et utropstegn ved siden av navnet på deltakeren.

Når en opplæringsøkt er avsluttet, går du til Min Webex > Mine rapporter > Webex Training > Direkte rapport for opplæringsbruk for å få data om enkeltpersoners oppmerksomhet. En rapport inneholder denne informasjonen for hver deltaker:

 • Forholdet mellom oppmerksomhet og deltakelse: Oppmerksomhet basert på hvor lenge deltakeren var i opplæringsøkten.

 • Forholdet mellom oppmerksomhet og varighet: Oppmerksomhet basert på opplæringsøktens varighet.

Kontrollere deltakernes oppmerksomhet i en opplæringsøkt

Under en opplæringsøkt kan du enkelt sjekke hvilke deltakere som ikke følger med.

Se etter !-ikonet som vises ved siden av navnet på deltakeren som ikke følger med.

Hvis du vil kontrollere den generelle oppmerksomheten, velger du !-ikonet på verktøylinjen i deltakerpanelet.

Aktivere eller deaktivere sporing av oppmerksomhet i en opplæringsøkt

Bare verten kan slå på eller av sporing av oppmerksomhet i en økt.

Hvis alternativet Sporing av oppmerksomhet ikke er tilgjengelig, kontakter du nettstedsadministratoren.

  1Velg Økt > Alternativer.
  2Velg Sporing av oppmerksomhetKommunikasjon-fanen.

  For Mac-brukere velger du Webex Training > Innstillinger > Verktøy > Sporing av oppmerksomhet.

  Var denne artikkelen nyttig?