Indstil sikkerhedsindstillinger for dit Webex-websted

Webex-webstedsadministration giver flere metoder til at forhindre uautoriseret brug af dit Webex-websted. Du kan:

 • Gør adgangskodekriterier strengere for at gøre adgangskoder sværere at gætte

 • Kræve, at mødedeltagere opretter adgangskoder for at forhindre uautoriseret adgang til WebEx-sessioner

 • Gennemgå alle anmodninger om mistede adgangskoder

 • Tillad brug af Access Anywhere

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

I afsnittet Valgmuligheder for sikkerhed skal du konfigurere valgmulighederne for dit websted.

3

Klik på Opdatér.

Valgmuligheder for sikkerhed

Formateringsmulighed

Beskrivelse

Afsnittet Kontoadministration

Tillad bruger at ændre brugernavn

Vælg denne valgmulighed for at tillade brugere at ændre deres brugernavne ved at redigere deres brugerprofiler. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig, hvis valgmuligheden automatisk login er aktiveret for dit websted.

Bekræftelse, der kræves for at brugeren opdaterer e-mailadressen

Vælg denne valgmulighed for at kræve webstedsadministratorens godkendelse for anmodninger om at opdatere værtens e-mailadresser. Sørg for, at valgmuligheden Gennemse værtskontoanmodninger i afsnittet Konto-administrationsindstillinger også er valgt.

Spær konto efter [N] mislykkede forsøg på at logge ind

Vælg og angiv derefter det antal gange, en bruger kan forsøge at logge ind, før de skal kontakte dig for at få assistance. Du kan også vælge at underrette webstedsadministratoren, når konti spærres.

Automatisk oplåsning af konto efter [N] minutter

Vælg for at oplåse konti automatisk, efter det antal minutter du angiver.

Deaktiver konto efter [N] dages inaktivitet

Vælg for at angive, hvor mange dage en konto kan være inaktiv, før brugerens værtslicens tilbagekaldes. En konto er "aktiv", hver gang en bruger er vært for et møde eller logger ind på mødewebstedet.


 

Bemærk, at:

 • Du kan aktivere e-mailunderretninger for konti, der vil blive deaktiveret. Ellers vil brugere ikke modtage nogen underretninger fra webstedsadministratoren for at informere dem om, at deres konto er blevet inaktiv.
 • Inaktive brugere mister stadig deres værtslicens, selvom de har planlagt møder i fremtiden. Du kan køre rapporten Meetings Future Schedules for at se møder, som inaktive brugere har planlagt.

Send e-mailunderretninger [N] dage og 1 dag før deaktivering af konto

(WBS31 og senere)

Vælg at sende e-mailmeddelelser til brugere, hvis kontoer udløber fordi de ikke har logget ind inden for et specifikt antal dage. Du kan angive antallet af dage før kontoaktivering for at sende den første e-mail.

Glemt adgangskode

Vælg en af følgende valgmuligheder:

 • Send brugeren en e-mail med et link til at ændre adgangskode.

  Du kan kræve administratorgodkendelse for at sende e-mails. Marker afkrydsningsfeltet Kræver godkendelse for "Glemt din adgangskode?”-anmodninger.

 • Kræv, at administratoren nulstiller brugerens adgangskode.

Tillad bruger at ændre adgangskode, selvom Automatisk login-API'er er aktiverede

Vælg denne valgmulighed for at tillade brugerne at ændre deres adgangskoder, selvom Automatisk login API'er er i brug.

Administrer brugerkonti via API’er

Marker for at bruge URL-adresse eller XML-API'erne til at oprette eller ændre brugerkonti.

Glemt adgangskode

Angiv, hvilke valgmuligheder der vises, når en bruger glemmer sin adgangskode:

 • Angiv, at webstedsadministratorer modtager anmodninger om adgangskode fra brugere.

 • Vælg Send e-mail med linket for at ændre adgangskoden for at sende en e-mail, der inkluderer adgangskoden. Denne e-mail angiver også, om en webstedsadministrator skal godkende anmodningen. Non-SSO-websteder har valgmuligheden Send e-mail med link til ændring af adgangskoden markeret som standard.

 • Vælg Vis tekst der kan brugertilpasses, hvis du vil oprette din egen e-mailmeddelelse for nulstilling af adgangskoden. SSO-websteder har denne valgmulighed valgt som standard.


   

  Hvis valgmuligheden Administrer brugerkonti via API'er er valgt, er det kun valgmuligheden Via tekst der kan brugertilpasses, der er tilgængelig.

Afsnittet Tilmelding af konto

Bekræftelse, der er påkrævet for nye konti

Vælg for at kræve bekræftelse fra brugere, der tilmelder sig for at få en konto. Du kan også angive antallet af dage, som bekræftelseslinket er aktivt i. Hvis kontoen ikke aktiveres inden for denne periode, udløber linket.

Underret alle webstedsadministratorer, når en ny konto oprettes

Vælg for at underrette alle webstedsadministratorer, når en ny brugerkonto er oprettet.

Vis sikkerhedskontrol i tilmeldingsformularen

Vælg dette for at kræve, at nye brugere skriver bogstaver eller tal i et forvrænget billede, der vises på skærmen, for ekstra sikkerhed.

Afsnit til administration af adgangskode

Kræver skærpede adgangskoder for brugerkonti

Vælg for at kræve, at alle nye og ændrede brugeradgangskoder er i overensstemmelse med de adgangskodekriterier, du angiver.

Systemet opretter automatisk adgangskoder, når brugere tilmelder sig for at få en konto eller nulstille deres adgangskoder, eller når du importerer kontooplysninger fra en .csv-fil. Automatisk oprettede adgangskoder indeholder kun de følgende tegn, hvis dine adgangskodeindstillinger håndhæver brug af blandede store og små bogstaver og specialtegn.

 • ` (bagerste anførselstegn, tegnet placeret på tilde-tasten)

 • L (Stort L)

 • l (lille l)

 • 1 (taltegnet en)

 • O (stort O)

 • o (lille o)

 • 0 (taltegnet nul)

Kræv store og små bogstaver

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder indeholder både store og små bogstaver.

Minimum længde

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst har det antal tegn, du angiver.

Minimum antal numerisk

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst indeholder det antal numeriske tegn, du angiver.

Minimum antal alfa

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst indeholder det antal alfanumeriske tegn, du angiver.

Minimum antal specialtegn

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst indeholder det antal specialtegn, du angiver.

Tillad ikke, at nogle tegn gentages 3 gange eller flere

Vælg for at forhindre brug af ethvert tegn mere end to gange i en brugeradgangskode.

Tillad ikke brug af dynamisk websidetekst for kontoadgangskoder (webstedets navn, værtens navn, brugernavn)

Vælg for at forhindre brug af dynamisk tekst for websted, såsom

 • URL-adresse for det websted, hvor mødet, begivenheden eller sessionen finder sted – for eksempel your_company.webex.com

 • Værtens eget navn

 • Brugernavn

Hvis værtens navn er ”Wendy Smith”, er følgende nogle eksempler på adgangskoder, som ikke er tilladt: Wendy, Smith, WendySmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting og meetwithwendy.

Tillad ikke kontoadgangskoder fra denne liste:

Vælg for at forhindre brug af ethvert ord på listen i brugeradgangskoder. Du kan redigere listen for at tilføje eller fjerne ord.

Brugeren kan nulstille adgangskoder efter [N] timer

Vælg for at forhindre brugeren i at ændre adgangskoden, i det antal timer du angiver.

Tillad brugeren at gemme kontoadgangskode i cookies

Vælg for at tillade brugere at gemme deres adgangskodeoplysninger i browser-cookies. Hvis du aktiverer denne valgmulighed, skal brugere ikke indtaste deres adgangskoder, hver gang de bruger den samme computer til at logge ind.

Tillad ikke genbrug af de sidste [N] adgangskoder

Vælg den valgmulighed for at forhindre brugere i at bruge den samme adgangskode, indtil de overstiger det angivne antal unikke adgangskoder.

Denne valgmulighed kendes også som valgmuligheden cykliske adgangskoder.

Afsnittet Forældelse af adgangskode

Tving alle brugere til at ændre adgangskode hver [N] dag

Vælg for at tvinge brugerne til at ændre adgangskoder efter det angivne antal dage.

Tving alle brugere til at ændre adgangskode ved næste log ind

Vælg for at tvinge brugerne til at ændre adgangskoder, næste gang de logger ind.

Cisco Webex-sektion

Alle møder skal være ikke angivet

Særskilte valgmuligheder for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Markér for at kræve, at alle Webex-sessioner ikke angives i webstedets kalender.

Alle møder skal have en adgangskode

Alle møder skal have en adgangskodeindstilling blev fjernet fra Webex-webstedsadministration med udgivelsen WBS39.10 og er permanent aktiveret. Få flere oplysninger i Håndhævelse af adgangskode til Webex Meetings, Events og Undervisningssessioner.

Kunder på låste websteder vil stadig være i stand til at opdatere denne indstilling.

Særskilte valgmuligheder for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Markér for at kræve, at brugere opgiver en gyldig adgangskode for alle planlagte Webex-sessioner.


 

Som standard er valgmuligheden Alle møder skal have en adgangskode valgt. Vi anbefaler kraftigt, at du efterlader denne valgmulighed markeret for at sikre sikkerheden af møder på dit websted.

Inkluder ikke adgangskode i invitation

Gælder kun for Webex Meetings. Vælg for at forhindre, at adgangskoden sendes i e-mailinvitationen.

Begræns visning af optagelser til brugere, der er logget ind

Særskilte valgmuligheder for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Vælg for at kræve, at brugerne logger ind for at se optagelser. Hvis du ikke begrænser adgangen til optagelser, kan værter anvende deres egne sikkerhedsindstillinger.

Forhindr download af optagelser

Særskilte valgmuligheder for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Vælg for at forhindre brugere i at downloade optagelser. Hvis du ikke begrænser adgangen til optagelser, kan værter anvende deres egne sikkerhedsindstillinger.

Tillad mødedeltagere eller paneldeltagere at deltage før værten

Gælder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Vælg for at tillade deltagere eller paneldeltagere at deltage i sessioner, før værten deltager i sessionen.

Den første mødedeltager, der deltager, bliver præsentationsvært

Gælder kun for Webex Meetings. Vælg for at udpege den første mødedeltager, der deltager i mødet før værten, som præsentationsvært. Denne mødedeltager har delingsikonet og kan dele indhold i mødet. Valgmuligheden Deltag i session før værten skal først aktiveres.

Giv mødedeltagere eller paneldeltagere tilladelse til at deltage i telekonference før værten.

Gælder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Vælg for at tillade deltagere eller paneldeltagere også at deltage i telekonferencen, før værten deltager i sessionerne. Valgmuligheden Deltag i session før værten skal først aktiveres.

Kræv skærpede adgangskoder for møder

Vælg for at kræve, at alle Webex-sessionsadgangskoder overholder de skærpede adgangskodekriterier, du angiver.


 

WBS39.6 og nyere websteder – Kræv stærke adgangskoder til møder kan ikke deaktiveres efter 10. januar 2020.

Vis telekonferenceoplysninger på fanen Mødeoplysninger og vinduet Oplysninger

Denne valgmulighed styrer visningen af oplysninger om telekonference, når der bruges personlige konferencenumre til telefoni. Abonnentens adgangskodeoplysninger kan også blive vist med en under-valgmulighed. Som standard er valgmulighederne aktiveret, men de kan være deaktiveret for sikkerhed.

Afslut automatisk møder, hvis der kun er én deltager

Gælder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Vælg denne valgmulighed for automatisk at afslutte Webex-sessioner efter en bestemt periode med inaktivitet. Du kan angive, at sessionsværter advares nogle minutter før, så de kan forhindre mødet i at blive afsluttet automatisk efter et specifikt antal minutter. Denne indstilling gælder for møder i personligt lokale og for møder, der kun er med lyd.

Inkluder værtsnøgle i værtens mødee-mailmeddelelser

Gælder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Vælg denne valgmulighed for automatisk at inkludere værtsnøglen i værtens mødee-mailmeddelelser.

Afsnittet Andet

Kræv log ind før adgang til websted

Vælg denne valgmulighed for at kræve, at alle brugere har en konto for at kunne logge ind på din Webex-tjenesteydelses websted og være vært for eller deltage i Webex-sessioner.

Kræv mødedeltagers e-mailadresse

Gælder kun for Webex Meetings og Webex Training. Vælg for at kræve, at deltagere angiver en e-mailadresse for at deltage i Webex-sessioner.

Alle Access Anywhere-sessioner skal bruge strenge adgangskoder

Vælg for at kræve, at brugere opgiver Access Anywhere-adgangskoder, der opfylder dine ufravigelige adgangskodekriterier. For yderligere oplysninger om skærpede adgangskodekriterier.

Tillad bruger at gemme personlige oplysninger til deltagelse i møder og tilbagekaldstelekonferencer

Vælg for at tillade brugerne at gemme og få adgang til personlige oplysninger, såsom navn, e-mail og tilmelding. Du kan også bruge denne valgmulighed til at huske tidligere og hyppigt brugte numre, når du bruger dialogboksen Deltag i telekonference.

Tillad individuelle værter at tildele deres optagelser igen

Vælg for at tillade en vært at overføre ejerskabet af en netværksbaseret optagelsesfil til en anden bruger.