Nastavite varnostne možnosti za vaše spletno mesto Webex

Upravljanje spletnega mesta Webex ponuja več metod za preprečevanje nepooblaščene uporabe vašega spletnega mesta Webex. Ti lahko:

 • Okrepite merila za gesla, da bo gesla težje uganiti

 • Zahtevajte, da udeleženci sestanka posredujejo gesla za preprečitev nepooblaščenega dostopa do sej Webex

 • Preglejte vse zahteve za izgubljena gesla

 • Dovolite uporabo Access Anywhere

1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Konfiguracija > Skupne nastavitve spletnega mesta > Opcije.

2

V Varnostne možnosti konfigurirajte možnosti za svoje spletno mesto.

3

Kliknite Nadgradnja.

Varnostne možnosti

Možnost

Opis

Oddelek za upravljanje računa

Dovolite uporabniku, da spremeni uporabniško ime

Izberite to možnost, če želite uporabnikom omogočiti spreminjanje uporabniških imen z urejanjem uporabniških profilov. Ta možnost ni na voljo, če je za vaše spletno mesto omogočena možnost samodejne prijave.

Potrditev, ki jo uporabnik potrebuje za posodobitev elektronskega naslova

Izberite to možnost, če želite zahtevati odobritev skrbnika mesta za zahteve za posodobitev e-poštnih naslovov gostitelja. Zagotovite, da Preglejte zahteve za račun gostitelja možnost v Nastavitve upravljanja računa izbran je tudi razdelek.

Zakleni račun po [N] neuspelih poskusih prijave

Izberite in nato določite, kolikokrat se lahko uporabnik poskusi prijaviti, preden se mora obrniti na vas za pomoč. Izberete lahko tudi, da je skrbnik mesta obveščen, ko so računi zaklenjeni.

Samodejno odkleni račun po [N] minutah

Izberite samodejno odklepanje računov po številu minut, ki ga določite.

Deaktiviraj račun po [N] dneh nedejavnosti

Izberite, da določite, koliko dni je lahko račun nedejaven, preden je uporabnikova gostiteljska licenca preklicana. Račun je "aktiven", kadar koli uporabnik gosti srečanje ali se prijavi na mesto srečanja.


 

Upoštevajte to:

 • Za račune, ki bodo deaktivirani, lahko omogočite e-poštna obvestila. V nasprotnem primeru uporabniki od skrbnika spletnega mesta ne prejmejo nobenega obvestila, da je bil njihov račun onemogočen.
 • Neaktivni uporabniki bodo še vedno izgubili licenco za gostitelja, tudi če imajo načrtovane sestanke za prihodnost. Lahko zaženete Poročilo o prihodnjih urnikih srečanj za ogled sestankov, ki so jih načrtovali neaktivni uporabniki.

Pošlji e-poštna obvestila [N] dni in 1 dan pred deaktivacijo računa

(WBS31 in novejši)

Izberite za pošiljanje e-poštnih sporočil uporabnikom, katerih računi bodo potekli, ker se niso prijavili v določenem številu dni. Določite lahko število dni pred aktivacijo računa za pošiljanje prvega e-poštnega sporočila.

Ste pozabili geslo

Izberite eno od naslednjih možnosti:

 • Pošlji uporabniku e-pošto s povezavo za spremembo gesla.

  Za pošiljanje e-poštnih sporočil lahko zahtevate odobritev skrbnika. Preverite Zahtevaj odobritev za "Ste pozabili geslo?" zahteve potrditveno polje.

 • Zahtevaj skrbnika, da ponastavi uporabniško geslo.

Dovolite uporabniku, da spremeni geslo, tudi če so API-ji za samodejno prijavo vklopljeni

Izberite to možnost, če želite uporabnikom omogočiti spreminjanje gesel, tudi če so v uporabi API-ji za samodejno prijavo.

Upravljanje uporabniških računov prek API-jev

Izberite uporabo API-jev URL ali XML za ustvarjanje ali spreminjanje uporabniških računov.

Ste pozabili geslo

Določite, katere možnosti naj se prikažejo, ko uporabnik pozabi geslo:

 • Določite skrbnike mesta, ki bodo prejemali zahteve za uporabniško geslo.

 • Izberite Pošljite e-pošto s povezavo za spremembo gesla za pošiljanje e-pošte z geslom. To e-poštno sporočilo navaja tudi, ali mora skrbnik mesta odobriti zahtevo. Spletna mesta brez SSO imajo Pošljite e-pošto s povezavo za spremembo gesla privzeto izbrana možnost.

 • Izberite Prikažite besedilo, ki ga je mogoče zaznamovati če želite ustvariti svoje e-poštno sporočilo o ponastavitvi gesla. Spletna mesta SSO imajo to možnost privzeto izbrano.


   

  Če je Upravljanje uporabniških računov prek API-jev izbrana je samo možnost Prikažite besedilo, ki ga je mogoče zaznamovati možnost je na voljo.

Razdelek za prijavo računa

Potrditev, ki je potrebna za nove račune

Izberite, če želite od uporabnikov zahtevati potrditev za prijavo v račun. Prav tako lahko določite število dni, za katere je potrditvena povezava aktivna. Če račun ni vklopljen v tem obdobju, povezava poteče.

Obvesti vse skrbnike strani vsakič, ko je ustvarjen nov račun

Izberite, če želite obvestiti vse skrbnike mesta, ko je ustvarjen nov uporabniški račun.

Prikaži varnostno preverjanje v prijavnem obrazcu

Izberite to možnost, da novi uporabniki za dodatno varnost vnesejo črke ali številke popačene slike, ki se prikaže na zaslonu.

Razdelek za upravljanje gesel

Za uporabniške račune zahtevajte močna gesla

Izberite, da zahtevate, da so vsa nova in spremenjena uporabniška gesla v skladu z merili za geslo, ki jih podate.

Sistem samodejno ustvari gesla, ko se uporabniki prijavijo za račun ali ponastavijo svoja gesla ali ko uvozite podatke o računu iz datoteke .csv. Samodejno ustvarjena gesla vsebujejo naslednje znake le, če vaše nastavitve gesla uveljavljajo uporabo mešanih velikih in malih črk ter posebnih znakov.

 • ` (povratni narekovaj, znak na tipki tilde)

 • L (velike črke L)

 • l (male črke L)

 • 1 (številka, ena)

 • O (velike črke O)

 • o (male črke o)

 • 0 (številka, ničla)

Zahtevaj mešane male in male črke

Izberite, da zahtevate, da uporabniška gesla vsebujejo velike in male črke.

Najmanjša dolžina

Izberite, da zahtevate, da imajo uporabniška gesla vsaj toliko znakov, kot jih določite.

Najmanjše število številk

Izberite, da zahtevate, da uporabniška gesla vsebujejo vsaj toliko številskih znakov, kot jih določite.

Najmanjše število alfa

Izberite, da zahtevate, da uporabniška gesla vsebujejo vsaj toliko znakov alfa, kot jih določite.

Najmanjše število posebnih znakov

Izberite, da zahtevate, da uporabniška gesla vsebujejo vsaj toliko posebnih znakov, kot jih določite.

Ne dovolite, da bi se kateri koli znak ponovil 3-krat ali več

Izberite, če želite preprečiti uporabo katerega koli znaka več kot dvakrat v uporabniškem geslu.

Ne dovoli besedila dinamične spletne strani za gesla računa (ime spletnega mesta, ime gostitelja, uporabniško ime)

Izberite, da preprečite uporabo dinamičnega besedila spletne strani, kot je

 • URL za mesto, na katerem poteka srečanje, dogodek ali seja – na primer your_company.webex.com

 • Lastno ime gostitelja

 • Uporabniško ime

Če je ime gostitelja "Wendy Smith", je nekaj primerov nedovoljenih gesel: Wendy, Smith, WendySmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting in meetwithwendy.

Ne dovoli gesel za račune s tega seznama:

Izberite, da preprečite uporabo katere koli besede na seznamu v uporabniških geslih. Seznam lahko uredite in dodate ali odstranite besede.

Uporabnik lahko ponastavi geslo po [N] urah

Izberite, da uporabniku preprečite spreminjanje gesla za toliko ur, kot jih določite.

Dovoli uporabniku, da shrani geslo računa v piškotke

Izberite, če želite uporabnikom omogočiti shranjevanje podatkov o geslu v piškotke brskalnika. Če omogočite to možnost, uporabnikom ni treba vnašati svojih gesel vsakič, ko uporabljajo isti računalnik za prijavo.

Ne dovoli ponovne uporabe zadnjih [N] gesel

Izberite to možnost, da uporabnikom preprečite uporabo istega gesla, dokler ne presežejo določenega števila edinstvenih gesel.

Ta možnost je znana tudi kot ciklična gesla možnost.

Oddelek za staranje gesel

Vsi uporabniki morajo spremeniti geslo vsakih [N] dni

Izberite, če želite uporabnike prisiliti, da spremenijo gesla po določenem številu dni.

Vsi uporabniki morajo ob naslednji prijavi spremeniti geslo

Izberite, da uporabnike ob naslednji prijavi prisilite k spremembi gesel.

Razdelek Cisco Webex

Vsa srečanja ne smejo biti navedena

Ločene možnosti za Webex Meetings, Webex Events in Webex Training. Označite, če želite zahtevati, da vse seje Webex niso navedene na koledarju mesta.

Vsi sestanki morajo imeti geslo

The Vsi sestanki morajo imeti geslo nastavitev je bila z izdajo WBS39.10 odstranjena iz administracije spletnega mesta Webex in je trajno omogočena. Za več informacij glejte Uveljavljanje gesel za sestanke, dogodke in usposabljanja Webex.

Stranke na spletnih mestih za zaklepanje bodo še vedno lahko posodobile to nastavitev.

Ločene možnosti za Webex Meetings, Webex Events in Webex Training. Označite, če želite zahtevati, da morajo uporabniki vnesti veljavno geslo za vse načrtovane seje Webex.


 

Privzeto je Vsi sestanki morajo imeti geslo je izbrana možnost. Toplo priporočamo, da to možnost pustite izbrano, da zagotovite varnost sestankov na svojem spletnem mestu.

Izključi geslo iz povabila

Velja samo za sestanke Webex. Izberite, če želite preprečiti pošiljanje gesla v e-poštnem sporočilu s povabilom.

Omejite ogled posnetkov na uporabnike, ki so prijavljeni

Ločene možnosti za Webex Meetings, Webex Events in Webex Training. Izberite, da zahtevate, da se uporabniki prijavijo za ogled posnetkov. Če ne omejite dostopa do posnetkov, lahko gostitelji uporabijo lastne varnostne nastavitve.

Preprečite prenos posnetkov

Ločene možnosti za Webex Meetings, Webex Events in Webex Training. Izberite, da uporabnikom preprečite prenos posnetkov. Če ne omejite dostopa do posnetkov, lahko gostitelji uporabijo lastne varnostne nastavitve.

Dovolite udeležencem ali panelistom, da se pridružijo pred gostiteljem

Velja samo za sestanke Webex, dogodke Webex in usposabljanje Webex. Izberite, da dovolite udeležencem ali panelistu, da se pridružijo sejam, preden se seji pridruži gostitelj.

Prvi udeleženec, ki se pridruži, je voditelj

Velja samo za sestanke Webex. Izberite, če želite za predstavitelja določiti prvega udeleženca, ki se srečanju pridruži pred gostiteljem. Ta udeleženec ima ikono za skupno rabo in lahko deli vsebino znotraj sestanka. Najprej mora biti omogočena možnost pridružitve seji pred gostiteljem.

Dovolite udeležencem ali panelistom, da se pridružijo telekonferenci pred gostiteljem

Velja samo za sestanke Webex, dogodke Webex in usposabljanje Webex. Izberite, če želite dovoliti, da se telekonferenci pridružijo tudi udeleženci ali panelist, preden se seji pridruži gostitelj. Najprej mora biti omogočena možnost pridružitve seji pred gostiteljem.

Za sestanke zahtevajte močna gesla

Izberite, če želite zahtevati, da so vsa gesla sej Webex v skladu s strogimi merili za gesla, ki jih določite.


 

WBS39.6 in novejše strani—Za sestanke zahtevajte močna gesla po 10. januarju 2020 ni več mogoče onemogočiti.

Prikaži informacije o telekonferenci na zavihku Informacije o sestanku in v oknu Informacije

Ta možnost nadzira prikaz informacij o telekonferenci, ko se za telefoniranje uporabljajo osebne konferenčne številke. S podopcijo se lahko prikažejo tudi podatki o kodi za dostop do naročnika. Privzeto so možnosti omogočene, vendar jih je zaradi varnosti mogoče onemogočiti.

Samodejno končaj sestanke, če je udeleženec samo en

Velja samo za sestanke Webex, dogodke Webex in usposabljanje Webex. Izberite to možnost, če želite samodejno končati seje Webex po določenem obdobju nedejavnosti. Določite lahko, da so gostitelji seje opozorjeni nekaj minut, tako da lahko preprečijo, da bi se sestanek samodejno končal v določenem številu minut. Ta nastavitev velja tudi za sestanke v osebni sobi in sestanke samo z zvokom.

Vključite ključ gostitelja v e-poštna sporočila srečanja gostitelja

Velja samo za sestanke Webex, dogodke Webex in usposabljanje Webex. Izberite to možnost, če želite samodejno vključiti ključ gostitelja v e-poštna sporočila sestanka gostitelja.

Drugi del

Zahtevaj prijavo pred dostopom do spletnega mesta

Izberite to možnost, če želite zahtevati, da imajo vsi uporabniki račun za prijavo na spletno mesto storitve Webex za gostovanje ali udeležbo na sejah Webex.

Zahtevaj e-poštni naslov udeleženca

Velja samo za sestanke Webex in usposabljanje Webex. Izberite, če želite od udeležencev zahtevati e-poštni naslov za pridružitev sejam Webex.

Seje All Access Anywhere morajo uporabljati strogo dostopno kodo

Izberite, da zahtevate, da uporabniki navedejo gesla za Access Anywhere, ki ustrezajo vašim strogim kriterijem za geslo. Za več informacij o strogih merilih za geslo.

Omogočite uporabniku shranjevanje osebnih podatkov za pridružitev sestankom in telekonferencam s povratnim klicem

Izberite, če želite uporabnikom omogočiti shranjevanje in dostop do osebnih podatkov, kot so ime, e-pošta in registracija. To možnost lahko uporabite tudi za zapomnitev prejšnjih in pogosto uporabljenih številk, ko uporabljate pogovorno okno Pridruži se telekonferenci.

Dovolite posameznim gostiteljem, da prerazporedijo svoje posnetke

Izberite, če želite gostitelju dovoliti prenos lastništva omrežne snemalne datoteke na drugega uporabnika.