Beveiligingsopties instellen voor uw Webex-site

Webex-sitebeheer biedt verschillende methoden om ongeoorloofde toegang tot uw Webex-site te voorkomen. U kunt het volgende doen:

 • Strengere wachtwoordcriteria opgeven om ervoor te zorgen dat wachtwoorden moeilijk te raden zijn.

 • De deelnemers aan een vergadering verplichten om een wachtwoord op te geven, om ongeoorloofde toegang tot een Webex-sessie te voorkomen.

 • Alle aanvragen voor vergeten wachtwoorden beoordelen.

 • Het gebruik van Access Anywhere toestaan.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Configureer in het gedeelte Beveiligingsopties de opties voor uw site.

3

Klik op Bijwerken.

Beveiligingsopties

Optie

Beschrijving

Het gedeelte Accountbeheer

Gebruiker toestaan gebruikersnaam te wijzigen

Selecteer deze optie zodat gebruikers hun gebruikersnaam kunnen wijzigen door hun gebruikersprofiel te bewerken. Deze optie is niet beschikbaar als de optie Automatisch aanmelden is ingeschakeld voor uw site.

Bevestiging die de gebruiker nodig heeft om het e-mailadres bij te werken

Selecteer deze optie om goedkeuring van de sitebeheerder te vereisen voor aanvragen om e-mailadressen van hosts bij te werken. Zorg dat de optie Accountaanvragen van hosts controleren in het gedeelte Instellingen accountbeheer ook is geselecteerd.

Account vergrendelen na [N] mislukte aanmeldingspogingen

Selecteer deze optie en geef vervolgens aan hoeveel aanmeldingspogingen mogen worden uitgevoerd voordat een gebruiker contact met u moet opnemen voor ondersteuning. U kunt er ook voor kiezen om de sitebeheerder op de hoogte te stellen wanneer een account wordt vergrendeld.

Automatisch account ontgrendelen na [N] minuten

Selecteer deze optie om accounts automatisch te ontgrendelen na het aantal minuten dat u hebt opgegeven.

Account deactiveren na [N] dagen inactiviteit

Selecteer deze optie om aan te geven hoeveel dagen een account inactief kan zijn voordat de hostlicentie van de gebruiker wordt ingetrokken. Een account is 'actief' wanneer een gebruiker een vergadering host of zich aanmeldt bij de vergadersite.


 

Opmerkingen:

 • U kunt e-mailmeldingen inschakelen voor accounts die worden gedeactiveerd. Anders ontvangen gebruikers geen meldingen van de sitebeheerder om hen te informeren dat hun account inactief is gemaakt.
 • Inactieve gebruikers verliezen hun hostlicentie nog steeds, zelfs als ze vergaderingen voor de toekomst hebben gepland. U kunt het rapport Toekomstige vergaderschema's uitvoeren om vergaderingen weer te geven die inactieve gebruikers hebben gepland.

E-mailmeldingen [N] dagen en 1 dag voor accountdeactivering verzenden

(WBS31 en hoger)

Selecteer deze optie om e-mailberichten te verzenden naar gebruikers van wie de accounts verlopen omdat ze zich niet hebben aangemeld binnen het opgegeven aantal dagen. Daarnaast kunt u opgeven hoeveel dagen vóór de deactivering van het account de eerste e-mail verzonden moet worden.

Wachtwoord vergeten

Kies een van de volgende opties:

 • Gebruiker een e-mail sturen met een koppeling om het wachtwoord te wijzigen.

  U kunt goedkeuring van de beheerder vereisen om de e-mails te verzenden. Schakel het selectievakje Goedkeuring vereist in voor 'Bent u uw wachtwoord vergeten?'-aanvragen.

 • De beheerder verplichten het wachtwoord van de gebruiker te herstellen.

Gebruiker toestaan wachtwoord te wijzigen, ook als API's voor automatisch aanmelden zijn ingeschakeld

Selecteer deze optie zodat gebruikers hun wachtwoord kunnen wijzigen, ook wanneer de API's voor automatisch aanmelden zijn ingeschakeld.

Gebruikersaccounts beheren via API's

Selecteer deze optie om URL- of XML-API's te gebruiken voor het maken of wijzigen van gebruikersaccounts.

Wachtwoord vergeten

Geef aan welke opties moeten worden weergegeven wanneer een gebruiker zijn of haar wachtwoord vergeet:

 • Geef aan dat de sitebeheerders de wachtwoordaanvragen moeten ontvangen.

 • Selecteer E-mail met de koppeling voor het wijzigen van het wachtwoord verzenden als u een e-mailbericht met het wachtwoord wilt verzenden. Dit e-mailbericht geeft ook aan of een sitebeheerder de aanvraag moet goedkeuren. Voor niet-SSO-sites wordt standaard de optie E-mail met de koppeling voor het wijzigen van het wachtwoord verzenden geselecteerd.

 • Selecteer Merktekst weergeven als u uw eigen e-mailbericht met informatie over het herstellen van het wachtwoord wilt maken. Voor SSO-sites is deze optie standaard geselecteerd.


   

  Als de optie Gebruikersaccounts beheren via API's wordt geselecteerd, is alleen de optie Merktekst weergeven beschikbaar.

Gedeelte Accountaanmelding

Bevestiging die vereist is voor nieuwe accounts

Selecteer deze optie om gebruikers te verplichten de accountaanmelding te bevestigen. Daarnaast kunt u opgeven hoeveel dagen de bevestigingskoppeling actief is. Als het account niet binnen de desbetreffende periode wordt geactiveerd, verloopt de koppeling.

Alle sitebeheerders waarschuwen wanneer er een nieuw account wordt gemaakt

Selecteer deze optie om alle sitebeheerders op de hoogte te stellen dat er een nieuw gebruikersaccount is gemaakt.

Beveiligingscontrole weergeven op inschrijfformulier

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat nieuwe gebruikers de letters of cijfers in de vervormde afbeelding moeten opgeven die voor extra beveiliging op het scherm wordt weergegeven.

Het gedeelte Wachtwoordbeheer

Sterke wachtwoorden voor gebruikersaccounts verplichten

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat alle nieuwe en gewijzigde wachtwoorden voldoen aan de wachtwoordcriteria die u hebt opgegeven.

Het systeem genereert automatisch wachtwoorden wanneer gebruikers zich aanmelden voor een account of hun wachtwoord herstellen, of als u accountgegevens uit een CSV-bestand importeert. Automatisch gegenereerde wachtwoorden bevatten alleen de volgende tekens als uw wachtwoordinstellingen het gebruik van gemengde hoofdletters en kleine letters en speciale tekens verplichten.

 • ` (accent grave, het teken op de tildetoets)

 • L (hoofdletter L)

 • l (kleine letter L)

 • 1 (het cijfer één)

 • O (hoofdletter O)

 • o (kleine letter o)

 • 0 (het cijfer nul)

Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers zowel hoofdletters als kleine letters bevatten.

Minimumlengte

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal tekens bevatten dat u opgeeft.

Minimumaantal numeriek

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal numerieke tekens bevatten dat u opgeeft.

Minimumaantal alfa

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal alfanumerieke tekens bevatten dat u opgeeft.

Minimum aantal speciale tekens

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal speciale tekens bevatten dat u opgeeft.

Niet toestaan dat een teken drie keer of vaker wordt herhaald

Selecteer deze optie om te voorkomen dat een teken meer dan tweemaal in het wachtwoord van een gebruiker wordt gebruikt.

Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor accountwachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam)

Selecteer deze optie om te voorkomen dat dynamische webpaginatekst wordt gebruikt, zoals de:

 • URL voor de site waarop de vergadering, gebeurtenis of sessie plaatsvindt, bijvoorbeeld your_company.webex.com

 • Eigennaam van de host

 • Gebruikersnaam

Als de naam van de host bijvoorbeeld 'Wendy Smit' is, volgen hier voorbeelden van wachtwoorden die niet mogen worden gebruikt: Wendy, Smit, WendySmit, wendy, wendysmit, wendysvergadering, en vergaderenmetwendy.

Accountwachtwoorden in deze lijst niet toestaan:

Selecteer deze optie om te voorkomen dat een woord in de lijst in wachtwoorden van gebruikers wordt gebruikt. U kunt de lijst bewerken om woorden toe te voegen of te verwijderen.

Gebruikers kunnen hun wachtwoord na [N] uur herstellen

Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers hun wachtwoord wijzigen binnen het aantal uren dat u opgeeft.

Gebruiker toestaan accountwachtwoord op te slaan in cookies

Selecteer deze optie om toe te staan dat gebruikers hun wachtwoordgegevens in browsercookies opslaan. Als u deze optie inschakelt, hoeven gebruikers niet telkens hun wachtwoord op te geven wanneer ze zich op dezelfde computer aanmelden.

Opnieuw gebruiken van de laatste [N] wachtwoorden niet toestaan

Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers hetzelfde wachtwoord gebruiken voordat ze het opgegeven aantal unieke wachtwoorden hebben overschreden.

Deze optie staat ook bekend als de optie Cyclische wachtwoorden.

Het gedeelte Veroudering van wachtwoord

Alle gebruikers dwingen het wachtwoord te wijzigen elke [N] dagen

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers het wachtwoord moeten wijzigen na het aantal dagen dat u hebt opgegeven.

Alle gebruikers dwingen het wachtwoord te wijzigen bij de volgende aanmelding

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers het wachtwoord moeten wijzigen wanneer ze zich de volgende keer aanmelden.

Cisco Webex-sectie

Geen enkele vergadering mag worden weergegeven

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Schakel deze optie in om te vereisen dat geen enkele Webex-sessie op de siteagenda mag worden weergegeven.

Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben

De instelling Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben is verwijderd uit Webex-sitebeheer met release WBS39.10 en is permanent ingeschakeld. Zie Wachtwoordhandhaving voor Webex Meetings, Events en Trainingssessies voor meer informatie.

Klanten op vergrendelingssites kunnen deze instelling nog wel bijwerken.

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Schakel deze optie in om te vereisen dat gebruikers voor alle geplande Webex-sessies een geldig wachtwoord opgeven.


 

De optie Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben is standaard ingeschakeld. Wij raden u met klem aan om deze optie ingeschakeld te houden, met het oog op de beveiliging van uw vergaderingen op uw site.

Wachtwoord uitsluiten van uitnodiging

Alleen van toepassing op Webex Meetings. Selecteer deze optie om te voorkomen dat het wachtwoord in de uitnodigingse-mail wordt verzonden.

Het bekijken van opnamen beperken tot gebruikers die zijn aangemeld

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om te verplichten dat gebruikers zich aanmelden om opnamen te bekijken. Als u de toegang tot opnamen niet beperkt, kunnen hosts hun eigen beveiligingsinstellingen toepassen.

Downloads van opnamen voorkomen

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers opnamen downloaden. Als u de toegang tot opnamen niet beperkt, kunnen hosts hun eigen beveiligingsinstellingen toepassen.

Aanmelden van deelnemers of panelleden vóór host toestaan

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om deelnemers of panelleden de mogelijkheid te bieden om aan de sessie deel te nemen voordat de host deelneemt.

De eerste bezoeker die deelneemt, is de presentator

Alleen van toepassing op Webex Meetings. Selecteer deze optie om de eerste deelnemer die vóór de host aan de vergadering deelneemt aan te wijzen als presentator. Deze deelnemer heeft het pictogram voor delen en kan inhoud delen in de vergadering. De optie om vóór de host deel te nemen aan de sessie moet eerst worden ingeschakeld.

Aanmelden van deelnemers of panelleden bij teleconferentie vóór host toestaan

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om deelnemers of panelleden de mogelijkheid te bieden om aan de teleconferentie deel te nemen voordat de host aan de sessies deelneemt. De optie om vóór de host deel te nemen aan de sessie moet eerst worden ingeschakeld.

Sterke wachtwoorden voor vergaderingen verplichten

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat alle wachtwoorden voor een Webex-sessie voldoen aan de strenge wachtwoordcriteria die u hebt opgegeven.


 

WBS39.6- en latere sites: sterke wachtwoorden voor vergaderingen vereisen kan niet worden uitgeschakeld na 10 januari 2020.

Teleconferentiegegevens weergeven op het tabblad Vergaderingsinformatie en in het venster Informatie

Met deze optie bepaalt u hoe de teleconferentiegegevens worden weergegeven wanneer de nummers van persoonlijke conferenties worden gebruikt voor telefonie. De informatie voor de toegangscode van een abonnee kan ook worden weergegeven met een suboptie. De opties zijn standaard ingeschakeld, maar kunnen met het oog op de beveiliging worden uitgeschakeld.

Automatisch vergaderingen beëindigen als er slechts één deelnemer is

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om Webex-sessies na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch te beëindigen. U kunt instellen dat de sessiehosts een aantal minuten voor het einde van een vergadering worden gewaarschuwd, zodat ze kunnen voorkomen dat de vergadering automatisch wordt beëindigd. Deze instelling is van toepassing op vergaderingen in persoonlijke ruimten en op vergaderingen met alleen audio.

Hostsleutel opnemen in vergadermails van host

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om automatisch de hostsleutel in de vergadermails van de host op te nemen.

Ander gedeelte

Aanmelding verplichten voor sitetoegang

Selecteer deze optie om te vereisen dat alle gebruikers een account hebben om zich aan te melden bij uw Webex-servicesite om Webex-sessies te kunnen hosten of eraan te kunnen deelnemen.

E-mailadres van de deelnemer verplichten

Alleen van toepassing op Webex Meetings en Webex Training. Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat deelnemers een e-mailadres moeten opgeven om te kunnen deelnemen aan Webex-sessies.

Voor alle Access Anywhere-sessies moet een sterke toegangscode worden gebruikt

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers een Access Anywhere-wachtwoord moeten opgeven dat voldoet aan uw sterke wachtwoordcriteria. Voor meer informatie over criteria voor sterke wachtwoorden.

Gebruiker toestaan persoonlijke gegevens voor het deelnemen aan vergaderingen en terugbelteleconferenties op te slaan

Selecteer deze optie om gebruikers toe te staan om persoonlijke gegevens op te slaan en weer te geven, zoals de naam, het e-mailadres en de registratie. U kunt deze optie gebruiken om eerder gebruikte en veelgebruikte nummers te onthouden wanneer u het dialoogvenster Deelnemen aan teleconferentie gebruikt.

Individuele hosts toestaan de opnamen opnieuw toe te wijzen

Selecteer deze optie om een host toe te staan de eigendomsrechten van een netwerkopnamebestand over te dragen aan een andere gebruiker.