Afhængigt af, hvordan din administrator har konfigureret ting for dig, kan du muligvis eller ikke få underretninger om indgående opkald, når et opkald er i besvarelsesgruppe du tilhører.

1

Hvis du hører et telefonopkald, kommer ind i en kollegas fastnettelefon, men du ikke er blevet underrettet i Webex , skal du gå til og derefter vælge Opkaldsbemanding i bunden af dinopkaldshistorik.

2

Afhængigt af din opsætning kan du derefter have flere grupper at vælge fra. Du kan vælge de relevante besvarelsesgruppe (opkaldsafhentning, anden opkaldsafhentning eller viderekaldshentning). Hvis du vælger Videreledt pickup, skal du indtaste pickupnummeret og derefter trykke på Enter.

3

Når du ser en opkaldsmeddelelse for et besvarelsesgruppe medlem, skal du klikke på Beklik igen.

4

Du kan derefter vælge, om du vil besvare eller afvise opkaldet. Og hvis opkalderen er en Webex-bruger, kan du endda sende en besked til vedkommende.

Hvis en anden har opfordring til, at du besvarer opkaldet, får du besked om, at der ikke er noget opkald at besvare.

Afhængigt af, hvordan din administrator har konfigureret ting for dig, kan du muligvis eller ikke få underretninger om indgående opkald, når et opkald er i besvarelsesgruppe du tilhører.

Før du begynder

Du kan slå lyden fra underretninger ved at trykke på profilbillede, vælge Opkald og derefter aktivere Underretninger, der slår lyd fra under Opkaldsbesvaredeopkald.

1

Hvis du hører et telefonopkald kommer ind i en kollegas fastnettelefon men du ikke er blevet underrettet i Webex , skal du gå til Opkald og derefter vælge fanen Opkaldsbesvarede opkald øverst i din opkaldshistorik.

2

Afhængigt af din opsætning kan du derefter have flere grupper at vælge fra. Du kan vælge de relevante besvarelsesgruppe (opkalds pickup, anden opkalds pickup, eller Afhente et opkald på et bestemt lokalnummer). Hvis du vælger at afhente et opkald på et bestemt lokalnummer, indtastes lokalnummer, og der trykkes på den grønne pil.

3

Du får derefter vist en opkaldsmeddelelse, hvor du kan se, hvem opkaldet skal bruges til. Klik på Pickup igen.

4

Du kan derefter vælge, om du vil besvare eller afvise opkaldet.

Hvis en anden har opfordring til, at du besvarer opkaldet, får du besked om, at der ikke er noget opkald at besvare.