Inden du begynder


Hvis du har både Webex Meetings og Webex Teams, og du bruger den samme e-mailadresse til at logge ind på begge konti, ændres din e-mailadresse for begge.


Hvis din organisation administrerer din konto, kan de anvende flere sikkerhedsforanstaltninger, såsom en synkroniseret brugermappe eller single sign-on. Hvis du ændrer din e-mailadresse, kan din adgang til Webex blive påvirket, medmindre din enkeltlogon-adresse også opdateres, så den passer til adresse ændringen. Kontakt din Webex-webstedsadministrator, inden du ændrer din e-mailadresse.

1

Gå til siden kontoindstillinger, og indtast din e-mailadresse og adgangskode for at logge ind.

2

Vælg feltet e-mail .


 

Din browser kan bede dig om at gemme ændringer, før du forlader den. Klik på Forladfor at foretage ændringer.

3

Indtast og bekræft den nye e-mailadresse, og klik derefter på Indsend.


Har du problemer?

Hvis din konto administreres af din organisation, skal du kontakte din Webex-webstedsadministrator.

Kontakt support, hvis du er på Webex starter, plus eller forretningsplan https://collaborationhelp.cisco.com/contact.

Åbn en sag, hvis du er på den Webex gratis plan https://mycase.cloudapps.cisco.com/attendeeCaseCreate.