לפני שתתחיל

  • מנהל המערכת חייב להפעיל את שירות עוזר המנהל במרכז הבקרה.

  • עליך להיות מוקצה למאגר מנהלים דרך פורטל המשתמשים המתקשרים.

1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל המשתמשים החיוג, עבור אל הגדרות חיוג > תכונות נוספות.

3

גלול לעוזר מנהל.

4

כדי להצטרף לשירותי מנהלים, סמן את התיבה ליד מנהל בטבלת המנהלים.

5

לחץ על שמור.


 

באפשרותך להצטרף או לצאת משירות עוזרי המנהל על ידי הזנת קודי הגישה לתכונות (FAC) בהתאמה עם לוח המקשים של הטלפון.

  • הצטרפות (עוזר מנהל) - #65

  • ביטול הצטרפות (עוזר מנהל) - #66