באפשרותך להפנות את השיחות שלך ליעד אחר על-ידי הגדרת מספר הטלפון בפורטל.

לפני שתתחיל

 • תחילה מנהל המערכת חייב להיות מופעל על-ידי מנהל המערכת.

 • המנהל חייב להקצות אותך למאגר העוזרים שלו.

1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל משתמשי השיחות, עבור אל הגדרות שיחה > תכונות נוספות.

3

עבור אל הקטע Executive Assistant והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

4

הזן את מספר הטלפון שאליו יש להעביר את השיחות בשדה הגדר מספר טלפון ובחר בתיבת הסימון שיחות מסוננות העבר.

5

לחץ על שמור.

דוגמה

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת הווידאו הזו כיצד להגדיר העברת שיחות עבור שיחות העוזר המנהל שלך בפורטל משתמשי השיחות.
תוכל לבחור להצטרף כאשר המנהל זקוק לעזרתך או לבטל את ההצטרפות כאשר אינך נדרש.

לפני שתתחיל

 • מנהל המערכת חייב להיות מופעל על-ידי מנהל המערכת.

 • המנהל חייב להקצות אותך למאגר העוזרים שלו.

1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל משתמשי השיחות, עבור אל הגדרות שיחה > תכונות נוספות.

3

עבור אל הקטע Executive Assistant והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

4

כדי להצטרף לשירות עוזר מנהל, סמן את התיבה שליד המנהל בטבלה הניהולית .

5

לחץ על שמור.


 

באפשרותך להצטרף לשירות עוזר מנהל או לצאת ממנו על-ידי הזנת קודי הגישה לתכונה (FAC) המתאימים עם לוח המקשים של הטלפון.

 • הצטרפות (עוזר מנהל) - #65

 • ביטול הצטרפות (עוזר מנהל) - #66

באפשרותך להפנות את השיחות שלך ליעד אחר על-ידי הגדרת מספר הטלפון בפורטל.

לפני שתתחיל

 • תחילה מנהל המערכת חייב להיות מופעל על-ידי מנהל המערכת.

 • המנהל חייב להקצות אותך למאגר העוזרים שלו.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל הקטע Executive Assistant והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

הזן את מספר הטלפון שאליו יש להעביר את השיחות בשדה הגדר מספר טלפון ובחר בתיבת הסימון שיחות מסוננות העבר.

4

לחץ על שמור.

תוכל לבחור להצטרף כאשר המנהל זקוק לעזרתך או לבטל את ההצטרפות כאשר אינך נדרש.

לפני שתתחיל

 • מנהל המערכת חייב להיות מופעל על-ידי מנהל המערכת.

 • המנהל חייב להקצות אותך למאגר העוזרים שלו.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל הקטע Executive Assistant והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

כדי להצטרף לשירות עוזר מנהל, סמן את תיבת הסימון הצטרפות של המנהל בטבלה.

אם ברצונך לבטל את הצטרפות משירות עוזר מנהל, בטל את הסימון של הצטרפות .

4

לחץ על שמור.


 

באפשרותך להצטרף לשירות עוזר מנהל או לצאת ממנו על-ידי הזנת קודי הגישה לתכונה (FAC) המתאימים עם לוח המקשים של הטלפון.

 • הצטרפות (עוזר מנהל) - #65

 • ביטול הצטרפות (עוזר מנהל) - #66