התחלת פגישה במרחב קבוצתי

1

ממסך הבית, נניח רווחים.

2

אמור בחר פריט ואת המספר שליד רווח הקבוצה.

3

תגיד תתקשר.