Rozpoczynanie spotkania w przestrzeni grupy

1

Na ekranie głównym powiedz Spaces .

2

Powiedz Wybierz element i numer obok przestrzeni grupy.

3

Powiedz Wykonaj połączenie.