ההודעה 'הרחבת Cisco Webex נדרשת' מוצגת בעת התחלת פגישה או הצטרפות לפגישה ב-Mac

ההודעה 'הרחבת Cisco Webex נדרשת' מוצגת בעת התחלת פגישה או הצטרפות לפגישה ב-Mac.

כיצד ניתן להתקין תוכנת Webex Meeting ב-Mac שלי?

Safari או Firefox מציגים את ההודעה 'הרחבת Cisco WebEx נדרשת' בעת הצטרפות ממחשב Mac.

שגיאה: 'השירות לא זמין' בעת הצטרפות לפגישה בחדר אישי ממחשב Mac ב-Safari או ב-Firefox.


פתרון:

בצע את השלבים הבאים להתקנת תוכנת Webex Meetings ב-Mac:

  1. בדף 'הרחבת Cisco WebEx נדרשת', לחץ על לחצן הורד והתקן הרחבה.

  2. לחץ פעמיים על הקובץ Cisco_Webex_Add-On.dmg שהורדת זה עתה.

  3. לחץ פעמיים על הקובץ Install Cisco Webex Add-On.App .

  4. לחץ על לחצן פתח .

  5. לחץ על לחצן התקן .    לאחר כמה דקות, יופיע חלון הפגישה ב-Webex. אם הבעיה נמשכת, בצע את השלבים הנוספים הבאים:
  6. ב-Safari, עבור אל העדפות > אבטחה, ולאחר מכן סמן את האפשרות אפשר תוספים.
  7. צא מהדפדפן והפעל אותו מחדש כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

האם המאמר הועיל לך?
מאמרים קשורים