בעבר המכשירים חיפשו במספר מיקומים הנגזרים מהתצורה DNS הדומיין שלו, ועלו כלפי מעלה בעץ הדומיינים עד שהוא מגיע לדומיין ברמה העליונה.

הסרנו את חיפוש הדומיין כלפי מעלה וכעת המכשירים מנסים להוריד ממיקום יחיד: http://wpad/wpad.dat. שים לב לשם התחום הבלתי מלא, כלומר נעשה שימוש בתחומי החיפוש DNS ברירת המחדל בבדיקת המידע.

אופן פעולה זה תואם את האופן שבו פועלת התמיכה ב-WPAD בדפדפני אינטרנט, כגון Netscape ו-Firefox.

אם אתה משתמש בפונקציונליות זו, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. הכנס את שרת WPAD לתשובת DHCP, ואפשר ללקוחות לדלג על החיפוש DNS לחלוטין.

  2. ודא ששם התחום המכיל את מארח WPAD נמצא בנתיב החיפוש DNS של הלקוחות המשתמשים ב- DHCP או ב- xConfiguration Network 1 DNS Domain Name.

משאבים לקבלת מידע נוסף על WPAD: