Prethodno su uređaji tražili na više lokacija koje su izvedene iz njega konfigurisanog DNS domena, idući naviše u stablu domena dok ne dostigne domen najvišeg nivoa.

Uklonili smo pretraživanje domena nagore i sada uređaji pokušavaju da preuzmu sa jedne lokacije: http://wpad/wpad.dat. Imajte na kraju nekvalifikovano ime domena, što znači da DNS domeni pretrage koriste u pronalaženju.

Ovo ponašanje se podudara sa načinom na koji WPAD podrška u Veb pregledačima, kao što su Netscape i Firefox, funkcioniše.

Ako koristite ovu funkcionalnost, uradite nešto od sledećeg:

  1. Stavite WPAD server u DHCP odgovor, omogućavajući klijentima da preskoče DNS pretragu.

  2. Uverite se da se ime domena koje sadrži WPAD host nalazi na DNS putanji pretraživanja klijenata koji koriste DHCP ili xConfiguration Network 1 DNS Ime domena.

Resursi za više informacija na WPAD-u: