Enhetene har sett på flere steder som er utledet fra det som er konfigurert DNS domenet, og som går oppover i domene treet til det når domenet på øverste nivå.

Vi har fjernet oppoverpekende domene søk, og nå prøver enhetene å laste ned fra ett sted: http://wpad/wpad.dat. Noter det ukvalifiserte domene navnet, som betyr at standard DNS søke domener brukes i oppslaget.

Denne virke måten tilsvarer hvordan WPAD støttes i Web lesere, for eksempel Netscape og Firefox, fungerer.

Hvis du bruker denne funksjonaliteten, gjør du ett av følgende:

  1. Sett WPAD-serveren inn i DHCP-svaret, slik at klientene kan hoppe over det DNS søket.

  2. Sørg for at domene navnet som inneholder WPAD-verten, er i DNS-søkebane for klientene ved hjelp av enten DHCP eller xConfiguration nettverks 1 DNS domene navn.

Ressurser for mer informasjon om WPAD: