Wcześniej urządzenia wykazały wiele lokalizacji pochodzących z tej samej domeny DNS, przechodzących w drzewie domen do momentu osiągnięcia domeny najwyższego poziomu.

Usunęliśmy w górę wyszukiwanie domen i teraz próby pobrania urządzeń z jednej lokalizacji: http://wpad/wpad.dat. Uwaga nazwa domeny niekwalifikowanej oznacza, że w wyszukiwaniu jest używana domyślna domena wyszukiwania DNS

To zachowanie jest zgodne ze sposobem obsługi funkcji WPAD w przeglądarkach sieci Web, takich jak Netscape czy Firefox.

Jeśli korzystasz z tej funkcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Serwer WPAD należy umieścić w odpowiedzi na DHCP. pozwoli to klientom na pominięcie wyszukiwania DNS w ogóle

  2. Upewnij się, że nazwa domeny zawierająca hosta WPAD znajduje się w ścieżce wyszukiwania DNS klientów przy użyciu DHCP lub xConfiguration sieci 1 DNS nazwy domeny

Zasoby dotyczące więcej informacji o usłudze WPAD: