Tidigare har enheterna tittat på flera platser som härleds från den konfigurerade DNS-domänen, som går uppåt i domän trädet tills den når den översta nivån i domänen.

Vi har tagit bort sökning i domänen uppåt och nu kan du försöka hämta enheter från en enda plats: http://wpad/wpad.dat. Notera det okvalificerade domän namnet, vilket innebär att standard DNS sök domäner används i sök funktionen.

Det här beteendet matchar hur WPAD-stöd i webbläsare, t. ex. Netscape och Firefox, fungerar.

Gör något av följande om du använder den här funktionen:

  1. Sätt in WPAD-servern i DHCP svar, så att klienterna hoppar över DNS sökningen helt och hållet.

  2. Kontrol lera att domän namnet som innehåller WPAD-värden finns i DNS sök vägen för klienterna med antingen DHCP eller xConfiguration nätverks 1 DNS domän namn.

Resurser för mer information om WPAD: