שינוי הפורמט של הכיתובים

לפני שתתחיל

החל מעדכון 41.5,Webex Assistantזמין בWebex Meetingsו-Webex Webinars(לא זמין עבורסמינרים מקוונים בתצוגת שידור אינטרנט).

בנוסף לMeetingsו-Webex Webinarsעם עדכון 41.7,,Webex Assistantזמין גם עבורWebex App. פגישות שהתחילו או הצטרפו ממרחב מסוים אינן תומכותWebex Assistant.

1

כדי לשנות את גודל התיבה של הכיתוב, לחץ על נקודה כלשהי בקצה התיבה וגרור לגודל המועדף עליך.

2

בחר אפשרויות נוספות בשורת הכיתובים.

3

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר גודל גופן וגרור את המחוון כדי להגדיל או להקטין את הגופן.
  • בחר השתמש ברקע בהיר או השתמש ברקעכהה.
4

גרור את שורת הכיתובים כדי להזיז אותה.

כדי לשנות את גודלו או להזיז את שורת הכיתוב בחזרה למיקום ברירת המחדל שלו, בחר אפשרויות נוספות בשורת הכיתובים ובחר חזרה למיקוםברירת המחדל.