Skift formatet for billedtekster

Før du begynder

Fra og med 41.5-opdateringen er Webex Assistant tilgængelig i Webex Meetings og Webex Webinars (ikke tilgængelig for webinarer i webcast-visning).

Ud over møder og Webex Webinars er Webex Assistant med 41.7-opdateringen også tilgængelig for Webex appen. Møder, der startes eller deltager fra et rum, understøtter ikke Webex-assistant.

1

Hvis du vil ændre størrelsen på billedtekstfeltet, skal du klikke på et punkt på boksens kant og trække til din foretrukne størrelse.

2

Vælg Flere valgmuligheder i billedtekstlinjen.

3

Gør ét af følgende:

  • Vælg Skriftstørrelse og træk i skyderen for at gøre skrifttypen større eller mindre.
  • Vælg Brug lys baggrund eller Brug mørk baggrund .
4

Træk billedtekstlinjen for at flytte den.

Hvis du vil ændre størrelsen på eller flytte billedtekstlinjen tilbage til standardpositionen, skal du vælge Flere valgmuligheder i billedtekstlinjen, og vælg Tilbage til standardpositionen .