בצע שלבים אלה כדי להעביר את שיחות הטלפון שלך באמצעות פורטל המשתמשים של הגדרות Webex או הטלפון השולחני שלך.
1

בצע באחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להעביר שיחות באמצעות Webex פורטל המשתמשים הגדרות, ראה: קביעת תצורה של העברת שיחות.
  • כדי להעביר שיחות באמצעות הטלפון השולחני, לחץ על העבר הכל והזן את המספר שאליו ברצונך לנתב מחדש את השיחות.
  • מטלפון הוועידה, לחץ על Fwd all והזן את המספר שאליו ברצונך לנתב מחדש את השיחות.
2

חפש את הסמל 'העבר הכל' בתווית הקו בטלפון כדי לוודא שהשיחות שלך מועברות.

3

חפש את הסמל 'העבר הכל' בתווית הקו בטלפון השולחני או במסך טלפון הוועידה כדי לוודא שהשיחות שלך מועברות.