Om du inte kommer att befinna dig vid ditt skrivbord, men inte vill missa ett viktigt samtal, kan du vidarebefordra dina samtal till ett annat telefonnummer.

1

Välj ett av följande alternativ:

  • Öppna Cisco Webex-inställningar , gå till Samtalsinställningar och aktivera Samtalskoppling. Du kan antingen välja nummertyp och ange numret eller markera kryssrutan för att vidarebefordra samtal direkt till din röstbrevlåda.
  • På skrivbordstelefonen trycker du på Vidarebefordra alla och anger det nummer som du vill dirigera dina samtal till.
  • På konferenstelefonen trycker du på Vidarebefordra alla och anger det nummer som du vill dirigera dina samtal till.
2

Leta upp Vidarebefordra alla-ikonen i linjeetiketten på din skrivbordstelefon eller på konferenstelefonens skärm för att bekräfta att dina samtal vidarebefordras.