Följ dessa steg för att vidarebefordra dina telefonsamtal med Webex inställningar användar portalen eller skriv bords telefonen.

1

Välj ett av följande alternativ:

  • Mer information om hur du vidarebefordrar samtal med Webex inställningar användar portalen finns i: konfigurera vidarebefordran av samtal.
  • Om du vill vidarekoppla samtal med hjälp av Skriv bords telefonen trycker du på vidarebefordra alla och anger numret där du vill dirigera om dina samtal.
2

Titta på ikonen vidarebefordra alla I linje etiketten på telefonen kan du kontrol lera att dina samtal vidarekopplas.