Hvis du skal være borte fra kontoret, men ikke ønsker å gå glipp av en viktig samtale, kan du viderekoble anropene til et annet telefon nummer.

1

Velg et av følgende alternativer:

  • Fra Cisco Webex innstillinger , under samtale innstillinger , slå på videre kobling av anrop, velg nummer typen og skriv inn nummeret eller merk av for dette alternativet for å viderekoble anrop direkte til tale posten.
  • Trykk på viderekoble alle på bord telefonen og skriv inn nummeret du vil viderekoble anropene til.
  • Fra konferanse telefonen trykker du på vid alle og skriver inn nummeret du vil viderekoble anropene til.
2

Se etter ikonet viderekoble alle i linje etiketten på bord telefonen eller på konferanse telefon skjermen for å kontrollere at anropene dine viderekobles.