Ako ćete biti udaljeni od svog stola, ali ne želite da propustite važan poziv, pozive možete proslediti drugom telefonskom broju.

1

Izaberite neku od sledećih opcija:

2

Potražite ikonu "Prosledi sve" u nalepnici linije na telefonu stola ili na ekranu konferencijskog telefona da biste proverili da li su pozivi prosleđeni.