Koristite ove korake da biste prosledili telefonske pozive koristeći Webex Settings " ili telefon na stolu.

1

Izaberite neku od sledećih opcija:

2

Potražite ikonu "Prosledi sve" U liniji na telefonu da biste proverili da li su vaši pozivi prosleđeni.