Følg disse trin for at viderestille telefonopkald ved hjælp af brugerportalen Webex Indstillinger eller bordtelefonen.
1

Vælg én af disse valgmuligheder:

  • Hvis du vil viderestille opkald ved hjælp af Webex brugerportalen Indstillinger, skal du se: Konfigurer viderestilling af opkald.
  • Hvis du vil viderestille opkald ved hjælp af din bordtelefon, skal du trykke på Viderestil alle og indtaste det nummer, som du vil viderestille opkaldene til.
  • Tryk på Viderestil alle fra din konferencetelefon, og indtast det nummer, du vil viderestille dine opkald til.
2

Se efter ikonet Viderestil alle På linjemærkatet på telefonen for at bekræfte, at opkaldene viderestilles.

3

Se efter ikonet Viderestil alle På linjemærkatet på bordtelefonen eller på konferencetelefonens skærm for at bekræfte, at dine opkald viderestilles.