Voer de volgende stappen uit om uw telefoon gesprekken door te scha kelen met Webex-instellingen voor gebruikers portal of uw bureau telefoon.

1

Kies één van de volgende opties:

  • Als u gesp rekken wilt doorschakelen met Webex-instellingen , raadpleegt u: doorschakelen van gesp rekken configureren.
  • Als u gesp rekken wilt doorschakelen via uw bureau telefoon, drukt u op Alles doorschakelen en geeft u het nummer op waar u de gesp rekken naar wilt omleiden.
2

Zoek naar het pictogram alles door sturen In het lijn label op uw telefoon om te controleren of uw gesp rekken worden doorgeschakeld.