Wykonaj poniższe czynności, aby przekierować połączenia telefoniczne przy użyciu portalu użytkownika ustawień Webex lub telefonu biurkowego

1

Wybierz jedną z poniższych opcji:

2

Szukaj ikony "Przekazuj wszystkie" W etykiecie linii telefonu, aby sprawdzić, czy połączenia zostały przekierowane.