Jeśli użytkownik planuje odejść od biurka, ale nie chce przegapić ważnego połączenia, można przekierować połączenia na inny numer telefonu.

1

Wybierz jedną z poniższych opcji:

  • W ustawieniach Cisco Webex w obszarze Ustawienia połączeń włącz Przekazywanie połączeń; wybierz typ numeru i wprowadź numer lub zaznacz pole wyboru, aby przekierować połączenia bezpośrednio na pocztę głosową.
  • Na telefonie biurkowym naciśnij Przekaż wszystkie i wprowadź numer, na który chcesz przekierować połączenia.
  • W telefonie konferencyjnym naciśnij Przek. wszystkie i wprowadź numer, na który chcesz przekierować połączenia.
2

Poszukaj ikony Przekaż wszystkie na etykiecie linii na telefonie biurkowym lub na ekranie telefonu konferencyjnego, aby sprawdzić, czy połączenia są przekazywane.