1

מתצוגת הלקוח בhttps://admin.webex.com, עבור אל האריח קישורים מהירים.

2

לחץ על חיוג לפורטל מנהל המערכת.

אתה מוצלב באופן אוטומטי לפורטל מנהל השיחות.